În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean Ilfov (CJI) din acest an, a fost adoptată o nouă rectificare a bugetului local al județului și, de asemenea, a fost adoptat și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului, pentru trimestrul IV 2017.

Articol apărut în nr. 382 al jurnalului de Ilfov, ediția print

Expunerea de motive pentru susținerea rectificării bugetare face referire la estimarea unei depășiri a veniturilor proprii, față de planificat, de 2,2 milioane de lei. Apoi, se precizează că, Ministerul Finanțelor, prin adresa 92339/5 decembrie 2017, a suplimentat creditele bugetare pentru anul în curs, astfel: bugetul propriu al județului – de la 52.547.000 lei, la 58.321.000 lei, iar pentru unitățile administrativ-teritoriale a majorat alocarea (pentru achitarea unor arierate, pentru rambursarea ratelor la împrumuturi etc.) de la 28.414.000 lei, la 31.535.000 lei. Pentru echilibrarea bugetelor locale ale UAT-urilor, CJI a decis să împartă diferit banii, prioritate având localitățile cu bugete deficitare. Potrivit afirmațiilor președintelui CJI, Marian Petrache, nu au primit bani cele opt orașe din județ și comunele mari, cum este, spre exemplu, Chiajna. Berceni, Copăceni și Dobroești au primit câte 100.000 lei, Snagov a primit 200.000 lei, Corbeanca – 821.000 lei, iar Brănești – 1.800.000 lei.

În continuare, a fost modificată HCJI 66/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale CJI, noul consilier județean din partea PSD, Emil Ioniță, făcând parte de acum înainte din Comisia de Învățământ, Sănătate, Familie, Protecție socială și protecția copiilor.

Următorul proiect de hotărâre aprobat în ședința CJI a făcut referire la Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție – (DALI), pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din Ilfov, DJ 101,km. 12+970 (Balotești) – km. 37+549 (Sitaru)”, porțiune de drum unde durata de exploatare a fost depășită, iar lucrările de întreținere au lipsit. ”Din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, sectorul de drum județean(…) nu asigură condițiile necesare desfășurării unui trafic auto și pietonal în condiții de siguranță și confort, de aceea se recomandă modernizarea și reabilitarea”, se precizează în expunerea de motive.

Ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței CJI a făcut referire la nivelul taxelor și tarifelor de competența CJI (eliberarea certificatelor de urbanism, eliberarea sau prelungirea unei autorizații de construire, de foraje sau excavare, amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote etc.), stabilite prin Hotărâre de Consiliu, în 2016, pentru anul 2017. Potrivit documentului, acestea se vor menține, în anul fiscal 2018, la nivelul anului 2017.