În ziua de 04 FEBRUARIE 2014, orele 14.00, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă și alegeri, a membrilor Filialei Ilfov a Corpului Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din România, la Buftea, sala de consiliu de la etajul II al primariei, cu următoarea ordine de zi:

 

 •  Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfășurată în anul trecut; 
 •  Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; 
 •  Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul trecut;  
 • Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 
 • a anului trecut; 
 •  Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfășurată în anul trecut; 
 •  Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;
 •  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
 •  Aprobarea listei experţilor contabili de onoare și a contabililor autorizaţi de onoare; 
 •  Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite; 
 •  Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor;
 •  Alegeri pentru Consiliul filialei, Comisia de disciplină și Cenzori.

 

Prezența membrilor CECCAR înscriși în Tabloul Corpului este obligatorie, neparticiparea fiind considerată abatere disciplinară și sancționată conform Regulamentului de Organizare și funcționare CECCAR.


Consiliul filialei

Președinte 

Ec. Maria Constantin

Director executiv

Ec. Mihai Porubin