Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliară (OCPI) Ilfov anunță că a încheiat contracte de finanțare cu unități administrativ – teritoriale (UAT) din județ pentru realizarea lucrărilor de cadastru general în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 – 2023. Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică este asigurată din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate lmobiliară (ANCPI), prin bugetul OCPI, în baza OUG 35/2016. Astfel, din cele 40 de UAT-uri illovene au fost semnate, deja, contracte de finanțare cu 27, reprezentând o suprafață de 3.401 ha și un număr estimat de 4.889 de imobile. Pentru 2016, suma alocată realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în Ilfov este de 4.995.000 lei. Valoarea finanțării este în cuantum de 60 lei/carte funciară (inclusiv TVA). OCPI va vira banii in conturile UAT-urilor numai pentru imobilele care au fost recepționate și pentru care au fost deschise cărți funciare