Consiliul Județean Ilfov (CJI) a organizat zilele trecute, la Centrul cultural „Ion Manu” din Otopeni, alături de Jaspers România (organizație formată prin parteneriat între Comisia Europeană, BEI, BERD și KfW) și Ramboll – o întâlnire informativă privind standardizarea contractelor de operare în domeniul gestionării deșeurilor.

Managementul deşeurilor ridică probleme foarte complexe, care necesită acţiuni coordonate de la nivel local la cel regional, dar şi colaborarea societăţii civile cu autorităţile locale, cu reprezentanţii guvernului şi, de asemenea, colaborarea între state. Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu (AM POS Mediu), în colaborare cu JASPERS România  a de­marat un proiect de asistență tehnică având ca scop tocmai standardizarea contractelor de operare în domeniul gestionării deșeurilor. Documentul urmărește, în principal, elaborarea unui contract cadru de operare (în care să fie prevăzuți și anumiți indicatori de performanță) și a unui ghid de utilizare a acestuia. “La nivelul judeţului Ilfov, proiectul este în plină pregătire şi sperăm ca în curând să fie gata de implementare. Acest document a fost cerut în mod special de către direcţiile Comisiei Europene pentru a realiza o bază de date strictă, pentru a reuşi monitorizarea ţintelor din sectorul deşeurilor. Proiectul constă în elaborarea unor contracte cadru de operare, cuprinzând condiţii generale şi condiţii speciale pe fiecare tip de activitate în parte, o modalitate comună de raportare pentru cantitatea şi calitatea acestor deşeuri, care să reflecte realitatea”, a explicat Doina Franţ, reprezentantul Jaspers. “Vom elabora ghiduri practice pentru fiecare autoritate publică locală, vom oferi informaţii şi explicaţii pentru ca cerinţele standard să fie cât mai bine transpuse în teren”, a completat, la rândul său, Alina Oberdoerfer, din partea Ramboll.

La întâlnirea de la Oto­peni au participat, evi­dent, reprezentanți ai au­torităților publice locale, dar şi ai operatorilor de salubritate din județ. La unison, cei prezenţi au concluzionat că, deşi în acest moment, din punct de vedere contractual – nu sunt probleme, acestea apar totuşi la derularea efectivă a activităţilor. În plus, s-a vorbit foarte mult şi despre responsabilizarea operatorilor şi a populaţiei, în contextul în care Ilfovul reprezintă un judeţ atipic. Aici, în fiecare zi, se mărește cantitatea de deşeuri produsă, deoarece populaţia alor.  La rândul lor, cei 1.800 de agenți economici înregistrați în județ produc, la rândul lor o cantitate semnificatvă de deşeuri. S-a mai adus în discuţie, de asemenea, situaţia de la Mogoşoaia, unde staţia de colectare şi sortare a obţinut autorizaţia de mediu şi poate trece la valorificarea deşeurilor.