Biroul Electoral Permanent a fixat datele limită până la care se vor putea depune listele cu candidați la alegerile generale ce se vor desfășura pe data de 9 decem-brie 2012, precum și termenele diferitelor proceduri ce vor trebui îndeplinite pentru buna desfășurare a scrutinului. Prin urmare, suntem în masură să vă prezentăm aceste termene ce vor trebui respectate de toate formațiunile politice participante.

Așadar, până pe 30 oc­tombrie, formațiunile politice (partide, alianțe, organizații) trebuie să depună listele de candidaturi. Campania electorală va începe pe 9 no-iembrie și se va încheia pe 8 decembrie, ora 7,00. Cel mai târziu la data de 3 octombrie se va comunica birourilor electorale de circumscipție numărul minim de semnă-turi necesar pentru susținerea candidaturilor independente pentru fiecare colegiu electoral și se va aduce la cunoştinţă publică numărul de alegători înscrişi în listele electorale permanente ale fiecărui colegiu uninominal. Până pe data de 9 octombrie se vor delimita și se vor numerota secțiile de votare, iar cel mai târziu pe 10 octom-brie formațiunile politice vor stabili și vor comunica la BEC semnele electorale. Până pe 25 octombrie se vor tipări și se vor comunica primarilor listele electorale perma-nente. Până pe data de 7 noiembrie candidaturile vor ramâne definitive. În termen de trei zile, adică pe 10 noiembrie, se va stabili ordinea în care se tipăresc numele candidaților pe buletinul de vot. Pe 9 noiembrie va avea loc completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale dintre cele care participă la alegeri în respectiva circumscripţie. Cu cel puţin 10 zile înainte de data alegerilor, termen limită 29 noiembrie, vor avea loc imprimarea buletinelor de vot şi confecţionarea ştampilelor cu menţiunea “votat”. De asemenea, cu cel puţin două zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu în data de 7 decembrie, buletinele de vot şi materialele necesare votării vor fi distribuite birourilor electorale ale secţiilor de votare. Pe 9 decembrie, la ora 6,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, va verifica existenţa materialelor necesare votării (urne, liste electorale, buletine de vot, ştampile, tuşiere etc.), va închide şi sigila urnele prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare. Secțiile de votare se vor deschide duminică, 9 decembrie, la ora 7,00, şi se vor închide la ora 21,00.