În perioada 17 iulie-14 octombrie a.c., se va desfașura acţiunea de informare și conștientizare a autorităţilor administraţiei publice locale, cu privire la reglementările legale în vigoare, în domeniul relaţiilor, securităţii şi sănătăţii în muncă.

Sunt vizate compartimentele care gestionează resursele umane şi se ocupă de protecţia şi prevenirea riscurilor profesionale, din unităţi. Accentul cade pe cele mai importante prevederi legislative și pe modalităţile practice de aplicare a lor. 

Zonele de interes? În primul rând, contractele individuale de muncă, negocierea, încheierea, înregistrarea lor la autorităţile competente şi efectele acestora.  

La fel, timpul de lucru, de odihnă ale celor angajaţi şi  zilierilor. Sunt importante şi  elementele care trebuie înregistrate în registrul general de evidenţă a salariaţilor, termenele de transmitere a acestora, principalele reglementări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Adică, mai ales, obligaţiile angajatorilor cu privire la organizarea acestor domenii. 

Un accent deosebit îl ocupă sănătatea în muncă. Se urmăresc: instruirea, evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, întocmirea planului de prevenire şi protecţie, organizarea serviciilor care se ocupă de ele. La fel de importante sunt asigurarea supravegherii medicale a angajaţilor, asigurarea echipamentului individual de protecţie, asigurarea avizelor şi verificărilor ISCIR pentru instalaţii de ridicat şi sub presiune, măsurile de protecţie împotriva electrocutării ş.a.