Scms. Bogdan Stochină, scms. Ion Cazan și cms. șef Costela Hoștinar, reprezentanții DAMBJI

Cum să evităm capcanele corupţiei

Corupția este una dintre tarele omenirii, cu rădăcini adânci în istorie. Încă din antichitate, lăcomia, setea de câștig a oamenilor au săpat la temelia societății și au provocat prejudicii imense omenirii. Nici în epoca modernă acest flagel nu a dispărut. Dimpotrivă, el a căpătat fațete nebănuite și continuă să producă neajunsuri însemnate vieții sociale și economice.

Articol apărut în nr. 374 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

În acest context, lupta cu corupția capătă accente deosebite, mai ales când aceasta tinde să se extindă în toate păturile societății, în condițiile unei adânci crize morale. De aceea, statul a creat organisme care să lupte cu acest fenomen și care să încerce să-l reducă la dimensiuni acceptabile. Pentru că, nu-i așa, e greu de crezut că, vreodată, corupția va dispărea definitiv.
În cadrul acestei lupte permanente cu latura strâmbă a ființei umane se încadrează și activitatea de prevenire a fenomenului corupției, prin campanii de informare menite să conștientizeze categoriile profesionale care pot cădea în capcana corupției de pericolul și consecințele acesteia.
În vederea aducerii la îndeplinire a obiectivului Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, „Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice la nivel central și local”, cadrele Direcției Generale Anticorupție (DGA), de la toate nivelurile, sunt implicate activ în desfășurarea unor activități de informare
anticorupție.

Activități de informare, în județul Ilfov

Am participat marți, 17 octombrie, la o astfel de activitate de informare, desfășurată la Primăria Măgurele de către angajații Direcției Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov (DAMBJI). Astfel, ofițerii acestei direcții, comisar șef Costela Hoștinar, împuternicit șef Serviciu Prevenire și Relații cu Publicul din cadrul DJAMBI, subcomisarii Ion Cazan și Bogdan Stochină, din cadrul aceluiași Serviciu, s-au întâlnit, într-o primă etapă, cu funcționarii din compartimentele de Relații cu publicul, Urbanism, Cadastru, Registrul agricol, Investiții și achiziții publice din cadrul primăriei, în aceeași zi având loc și o activitate de prevenire cu personalul Poliției Orașului Măgurele. Acțiunea, la care a participat și primarul orașului Măgurele, Narcis Constantin, s-a desfășurat în cadrul unui protocol de colaborare încheiat între Direcția Generală Anticorupție și Primăria Măgurele.
„Potrivit Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, prioritară este educația anticorupție, la toate nivelurile atât la funcționari, cât și la manageri. Am început această activitate în februarie, anul acesta, la solicitarea Primăriei Bragadiru și apoi am continuat, din proprie inițiativă, și acum avem protocoale de colaborare cu mai multe primării din Ilfov. Am fost
până acum, pe lângă Bragadiru, la Voluntari, Otopeni, acum suntem la Măgurele, urmează Buftea, Popești-Leordeni etc. Am constatat, până acum, că oamenii nu sunt suficienți de informați, nu cunosc instituțiile cărora li se pot adresa, ce însemnă să sesizezi și unde să sesizezi faptele de corupție. De aceea, desfășurăm această activitate pentru ca funcționarii să știe care sunt infracțiunile de corupție, să cunoască limitele și să știe la ce pot să se aștepte, ce să evite ca să nu greșească și cui să se adreseze dacă doresc să sesizeze o faptă de corupție”, ne-a explicat principalele obiective ale acțiunii cms. șef Costela Hoștinar.

Infracțiunile de corupție, prezentate în amănunțime

Tematica informării a fost prezentată de scms. Ion Cazan. El a făcut o descriere a atribuțiilor, a modului de organizare și a activității DGA. Apoi, acesta a prezentat în ce constă infracțiunea de luare de mită, conform art. 289 din Codul Penal.
Angajații primăriei au aflat astfel că luarea de mită cuprinde mai multe aspecte, cum ar fi pretinderea, primirea sau acceptarea unei promisiuni, expresă sau tacită, de bani sau alte foloase, cu scopul de a îndeplini, de a nu îndeplini, de a urgenta, întârzia sau de a face un act contrar îndatoririlor sale de serviciu. Iar aceleași circumstanțe se regăsesc și în cazul
persoanelor care dau mită, a explicat scms. Cazan. „Dumneavoastră, ca cetățeni, puteți să vă aflați în cea de-a doua situație, de a da sau de a vi se solicita mită, și trebuie să sesizați acest lucru, dar, ca funcționari publici puteți fi în situația de a lua mită” a subliniat reprezentantul DGA. El a dat o serie de exemple în acest sens, din cazuistica DGA. Totodată, acesta a precizat că mituitorul nu este pedepsit dacă a fost constrâns, prin orice mijloace, de către cel care a luat mita, iar cel care a dat mită nu este pedepsit dacă denunță acest fapt, înainte ca organul abilitat să ia la cunoștință. De asemenea,
funcționarul se poate „desista”, dacă el anunță organele competente că i-a fost oferită mită de către mituitor, o decizie de recomandat funcționarilor în astfel de cazuri, prin care pot evita acuzația de corupție. „Îmbucurător, în acest sens, este faptul că în MAI ne confruntăm cu cazuri de luare de mită din ce în ce mai puține, pe de o parte pentru că polițiștii anunță tentativele de mituire, iar pe de altă parte deoarece se constată o schimbare de mentalitate a acestora”, a exemplificat scms. Cazan.

Chestionar de evaluare al corectitudinii și onestității

El a făcut referire și la legile privitoare la etica și deontologia funcționarului public, care stabilesc normele de conduită a acestei categorii profesionale. Cu această ocazie, participanții au fost invitați să completeze un chestionar cu o serie de întrebări formulate de un specialist psiholog, fiecare având un punctaj. Acest chestionar le-a oferit celor care l-au
completat o autoevaluare a gradului de onestitate și corectitudine.
Pe tot parcursul întâlnirii, cei prezenți au pus întrebări sau au dat exemple din experiența personală și au primit răspunsuri, explicații, îndrumări și sfaturi din partea celor trei reprezentanți ai DAMBJI.

Nesesizarea unei infracțiuni de corupție este incriminată

A mai fost abordată și problematica traficului și cumpărării de influență ca fapte de corupție, precum și cea a abuzului în serviciu, a uzurpării de funcție și a divulgării de informații care nu sunt destinate publicității de către persoane neautorizate, care în anumite circumstanțe pot fi asimilate ca infracțiuni de corupție și incriminate conform Legii
nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Totodată, scms. Cazan a vorbit despre reacția la corupție pe care trebuie să o aibă funcționarii publici și a atras atenția celor prezenți că este considerată, la rândul ei, infracțiune și nesesizarea unor astfel de infracțiuni, despre care au cunoștință, obligație stabilită în art. 291 din
Codul de procedură penală și le-a explicat modalitățile prin care aceștia pot sesiza astfel de fapte. El a exemplificat cazul unui polițist care, deși era la curent cu faptul că partenerul său pretinde și primește mită, nu a sesizat această situație superiorilor și a fost acuzat și el în această speță pentru omisiunea sesizării, faptă sancționată de art. 267 din Codul
penal.
În acest sens, scms. Cazan i-a informat pe cei prezenți că pot face sesizări atât la numărul de telefon gratuit 0800.806.806, cât și la adresa de e-mail bucuresti.dga@mai.gov.ro.

Funcționarii Primăriei Măgurele completează chestionarul de evaluare
Primarul Narcis Constantin a fost și el prezent la activitatea de informare