Proiectul organizației neguvernamentale Alianța Internațională Antidrog – ”Caravana Antidrog Est – Vest 2011 – 2015, județul Ilfov” – reprezintă un program adresat tinerilor – și în acest caz – tinerilor ilfoveni, menit să ridice o problemă (care constituie totodată și o amenințare) cu care aceștia se confruntă în mediile în care își desfășoară activitatea: la școală, la universitate, în cercul de prieteni, sau la activități de recreere etc.

Programul urmărește consolidarea educației civice, culturale și spirituale ce se constituie în alternativă de viață sănătoasă, cultivarea abstinenței la consumul de droguri, inclusiv alcool și tutun și încurajarea formării unui climat social care să impiedice stigmatizarea și marginalizarea persoanelor afectate de consumul de droguri.

Printr-o campanie de mare amploare, derulată de Alianță sub numele de ”Săptămâna antidrog și sport în licee”, reunind activități dintre cele mai diverse, se urmărește conștientizarea tinerilor asupra efectelor devastatoare ale consumului de droguri asupra organismului și încurajarea acestora în vederea prevenirii și combaterii consumului de droguri.

Concret, începând cu 17 februarie 2014 și până pe 30 mai 2014, în cadrul Proiectului ”Caravana Antidrog Est – Vest 2011 – 2015” – programul ”Săptămâna antidrog și sport în licee” ajunge în județul Ilfov. În acest context, Alianța Internațională Antidrog a semnat deja parteneriate de colaboarare cu mai multe instituții și organizații nonguvernamentale din județ, pentru activitățile ce se vor derula în școlile gimnaziale și liceele ilfovene. Reprezentanții Alianței s-au deplasat până acum în Buftea și Otopeni.

Programul are ca tematici importante – informarea tinerilor cu privire la efectele devastatoare ale consumului de droguri asupra organismului cu scopul prevenirii și combaterii consumului de droguri; încurajarea elevilor de a participa la programe educative și întâlniri interactive ce au ca obiect de activitate adoptarea unui stil de viață sănătos – fără tutun, alcool și droguri; realizarea de întâlniri periodice cu elevii din licee cu privire la problematica drogurilor și a noilor substanțe cu proprietăți psihoactive; organizarea de seminarii, întâlniri, acțiuni promoționale, editarea de broșuri, pliante; vizionarea unor filme în care sunt prezentați factorii de risc ai consumului de droguri; evaluarea tinerilor prin completarea unor chestionare privind consumul de tutun, alcool și droguri; constituirea unor grupuri de lucru formate din voluntari din licee și gimnaziu, implicați în programele de prevenire și consiliere antidrog ale Alianței.

Din partea A.I.A au luat parte la acest proiect Remus Lucian Dondu, președinte A.I.A. Ilfov și Dianna Rotaru, director al departamentului Relații Internaționale. 

Împotriva drogurilor!

Alianța Internațională Antidrog este o organizație care adună ONG-uri locale, naționale și internaționale, care activează în domeniul antidrog și care, potrivit statutului său, își propune să contribuie la reducerea consumului de droguri. Asociația este condusă de prof. univ. Pavel Abraham și intenționează să promoveze activități între diferite organizații nonguvernamentale din țară și din străinătate, inclusiv din țările nemembre ale Uniunii Europene și din vecinătatea apropiată, metode, tehnici, reguli, standarde și bune practici în lupta antidrog. În plus, se dorește constituirea unor centre de excelență și de pregătire a specialiștilor, dar și a voluntarilor.