Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov anunţă, printr-un comunicat, operatorii economici titulari de activitate şi instituţiile care au obligaţia să raporteze datele necesare elaborării „Inventarului de emisii atmosferice pentru anul 2013”, că în data de 24 martie 2014 se încheie sesiunea de colectare a datelor.

Acest lucru este prevăzut în art. 7, lit. b din OMMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

În acest context, operatorii economici şi instituţiile publice (primăriile), care nu au transmis încă aceste date, sunt anunţaţi să urgenteze raportarea (completarea, verificarea şi înscrierea în SIM, on-line a chestionarelor corespunzătoare).

Agenția precizează faptul că aplicaţia de colectare on-line a datelor funcţionează şi toate chestionarele pot fi încărcate (inclusiv chestionarul nr. 36).

Nerespectarea obligaţiei titularului de activitate de a furniza autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici, constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane juridice, conform art. 79 alin. (3) lit. a din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.