Ai venituri neimpozabile sau ești plătit la drept de autor? Mergi la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate și ia ţi adeverinţă de asigurat. În baza ei vei avea anumi-te servicii medicale gratuite, vei obţine trimiteri la spital în vederea efectuării unor analize la preţ redus, medicamente compensate sau gratuite etc. Dr. Aurelia Isărescu, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov îţi prezintă prin intermediul ziarului Jurnalul de Ilfov, actele necesare pentru eliberarea adeverinţei de asigurat în urmă-toarele situaţii: 

Dacă iei bani din proprietate intelectuală 

Copie a cărţii de iden­titate/buletin de iden­titate;  

Copie a contractelor de cesiune drepturi de autor; 

Declaraţii privind venitul global pentru ultimii cinci ani sau din momentul obţinerii acestui venit, după caz (copie); 

Declaraţie pe proprie răspundere.   

Dacă nu plătești ­impozit pe venituri 

– Copie a cărţii de identitate/Buletin de identitate (copie); 

– Adeverinţă de venit de la administraţia financiară pentru ultimii cinci ani (numai în cazul în care plătești prima dată) 

– Certificat constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (care atestă că nu ai calitatea de asociat / acţionar la nicio firmă).  

Atenţie! Plătești penalizare pentru întârzierea plăţii CAS!

În cazul în care nu ai avut venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale, vei fi nevoit să-ţi plătești contribuţia legală lunară pe ultimele șase luni. Aceasta va fi calculată la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, calculându-se majorări de întârziere.

Reţine! Adeverinţele se eliberează de luni până joi, între orele 10.00 – 15.00. Dosarul incomplet va fi refuzat din start. CAS Ilfov se află pe str. Aviator Popișteanu nr. 46 ori la telefon 021/224.19.82 sau 021/224.19.83 . Cum ajungi cel mai ușor la CAS Ilfov? De la Gara de Nord, ia autobuzul 105 până la staţia bulevardul Expoziţiei apoi întoarce-te până la str. Aviator Popișteanu nr. 46. 

Dr. Aurelia Isărescu, președintele CAS Ilfov și Jurnalul de Ilfov îţi prezintă săptămâna viitoare actele de care ai nevoie dacă realizezi venituri impozabile din străinăta-te . (Ionela C.)

Dr. Aurelia Isărescu, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov