Deși comuna Nuci este foarte aproape de Capitală, se cunosc foarte puține date despre ea. Aici tradiția a rămas aproape neatinsă, oamenii încă trăiesc exclusiv din agricultură și se bucură de cel mai curat aer respirabil din zonă.

Numită la sfârșitul secolului XIX Merii Pet­chii-Netezești și apoi Merii Petchii, comuna Nuci avea în componență 4 sate: Merii Petchii, Nuci, Netezești și Sudiți, având în total 1920 de locuitori și 420 de case. În comună funcționau o școală mixtă, o mașină de treierat cu aburi și 4 biserici. Astăzi, comuna este compusă din 5 sate: Balta Neagră, ­Merii Petchii, Micșuneștii ­Mari, Micșunești-Moară și Nuci. Bisericile s-au păstrat, dar au îmbătrânit, iar unele dintre ele au nevoie de consolidare grabnică. Una dintre parohiile care se va bucura de privilegiul unei noi înfățișări este Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din satul Nuci. 

Istoria ne amintește 

Pe locul acestui lăcaș a fost înainte o mică bisericuţă din lemn de stejar ce data din vremea domnitorului Mihai Viteazul, dar vremurile şi trecerea timpului au dus la degradarea și distrugerea ei completă. 

Astfel, la început de secol XX, mai exact în 1914, cu ajutorul boierilor Gheorghe şi Costache Deşliu, s-a  pus piatra de temelie şi s-a construit această frumoasă bise-rică din cărămidă, târnosită în 1928. De-a lungul timpului, sfântul lăcaş a avut de suportat capriciile vremii iar cutremurele au zgâlțâit serios din temelii structura bisericii, aceasta suferind degradări vizibile, inestetice, dar care puteau pune în pericol sănătatea enoriașilor ce veneau la slujbe. 

S-a ajuns la concluzia că sunt necesar imperioase reparațiile capitale, atât pentru sfântul lăcaş, prin rezidirea turlei centrale și a acoperişului, în totalitate, prin lucră-rile de consolidare şi subzidire, dar sunt necesare și un pridvor, lărgirea Sfântului Altar, refacerea picturii interioare, păstrându-se totodată arhitectura originală a lăcașului. 

Vor începe lucrările

„De asemenea, e nevoie de o capelă mortua­ră, trebuie amenajat cimitirul, construit un gard împrejmuitor, o nouă casă parohială, dar şi o casă de oaspeţi, curtea casei parohiale şi, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, avem în plan un complex în curtea bisericii, format din muzeu, săli de mese, cabinet medical, farmacie, bibliotecă, săli de lectură, săli de conferinţe cu toate facilităţile, camere de locuit, apartamente pentru oaspeţi, un întreg complex care ne dorim să devină un Centru Cultural  Pastoral – primul de acest gen în judeţul Ilfov şi din Arhiepiscopia Bucureştilor, unde se vor organiza conferinţe, seminarii, simpozioane, seri duhovniceşti, întâlniri ecumenice etc., costul total al lucrărilor fiind estimat, în urma unui studiu preliminar, la suma de 7,5 milioane euro. Aceste lucrări ce urmează a fi executate, au girul şi binecuvântarea Preafericitului Părinte † DANIEL, arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”, ne spune cu voce blândă parohul lăcașului, Preot drd. sachelar Gheor­ghe-Nuţă Popescu. 

“Entuziasmul şi râvna noastră în slujirea Sfintei Biserici este mare, însă pentru realizarea acestor obiective sacre, cultural-spirituale, sociale şi pastorale de mai sus este imperios necesar să fim sprijiniţi în efortul nostru.  

Învrednicit de Dumnezeu cu speranţa de a lăsa împreună cu bunii enoriaşi ai Sfintei noastre Biserici urme concludente ale trecerii noastre peste binecuvântatul nos-tru pământ străbun, venim cu rugămintea de a ne susţine cu ajutorul material pe care sunteţi în măsură să îl jertfiţi. 

În speranţa că veţi fi alături de noi, aşteptând semnul generozităţii dumneavoastră, vă pomenim în rugăciunile noastre, rugându-ne, cu timp şi fără timp, pentru în-deplinirea gândurilor noastre bune”, conchi­de parohul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena – Nuci.

Despre amplele lucrări ce urmează a fi proiectate şi executate la Pa­rohia Nuci vom reveni cu siguranță într-unul din numerele viitoare ale publicației. Doamne ajută!