Încă un proiect de reabilitare şi modernizare, derulat de CJI cu bani europeni, a fost finalizat

În cursul lunii decembrie, la sediul Centrului de Plasament nr. 5 Periş, a fost organizată conferinţa de presă prilejuită de finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare, dezvoltare, extindere şi echipare, proiect implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate în cadrul POR 2007-2013.

Proiectul face parte dintr-un pachet de 5 centre aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Pro­tecția Copilului (DGASPC) Ilfov, pentru care Consiliul Județean Ilfov (CJI) a contractat fonduri europene pentru a le reface. În cazul de față, la Periș, contractul de finanțare a fost semnat la începutul anului 2012, iar valoarea totală a proiectului a fost de 3.909.268,99 de lei, din care finanțare nerambursabilă – 3.056.130,72 de lei, iar partea de co­fi­nanțare asigurată de CJI a fost de 62.370,01 lei.

Centrul de Plasament nr.5 din Periș este un important furnizor de servicii sociale, un sprijin pentru copiii și tinerii beneficiari ai sistemului de protecție socială. Proiectul care tocmai s-a încheiat și-a propus, și a și realizat, îmbunătățirea ca­lității infrastructurii pentru acest serviciu social, care să asigure acces egal cetățenilor, dar și profesionalizarea și creșterea gradului de incluziune socială a polulației din categoria grupurilor vulnerabile. Concret, au fost executate extinderea corpului de clădire C9 și reabilitarea corpului C18, reabilitarea instalațiilor sanitare și electrice, reabilitarea termică și instalarea de panouri solare, reabilitarea tâmplăriei, prin înlocuirea celei existente cu tâmplărie performantă, din profile PVC, reabilitarea pardoselilor, prin montarea covoarelor de trafic intens. S-au montat instalații video și de detecție și semnalizare incendiu. Au fost achiziționate mobilier spe­cific camerelor copiilor, dotări pentru bucătăria centrului și a spațiilor conexe, pentru cabinetul medical, calculatoare și programe informatice. 

Beneficiarii direcți

Este vorba de copii separați temporar sau definitiv de familiile lor, copii pentru care a fost dispus, în condițiile legii, pla­samentul în regim de urgență, tineri care au împlinit 18 ani și care beneficiază în continuare, în condițiile legii, de protecție socială sau copii neînsoțiți de părinți sau de alt reprezentant legal, care solicită o formă de protecție.

 

Un proiect dificil!

La evenimentul de închidere a proiectului au participat președintele Con­siliului Judeţean Ilfov, Marian Petrache, vicepreședintele CJI, Cristina Manicea, directorul DGASPC Ilfov, Bogdan Pîntea și alţi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Ilfov, ai administraţiei locale din comuna Periș, alături de reprezentanţi din partea constructorului S.C. Eol Facility SRL și ai furnizorului de dotări de specialitate și programe informatice – S.C. Mobexpres SRL.

Managerul de proiect, Gabriela Aldea, a dorit să puncteze pentru cei prezenți dificultatea proiectului, în condițiile în care s-a lucrat ”sub sarcină” – adică  fără ca ocupanții centrului să fie mutați într-o altă locație, fapt ce a condus la o supraveghere, dar și pregătirea hranei sau desfășurarea activităților zilnice – mai dificile. Marian Petrache, președintele CJI, s-a declarat, la rândul său, mulțumit de cum arată acum Centrul de plasament și a vorbit despre importanța păstrării lui în condiții bune. Mai ales că, toate cheltuielile ce vor decurge de acum pentru întreținerea unității vor fi considerabil mai mari.