Campania anuală de control al suprafețelor deținute de fermieri în județul Ilfov a luat sfârșit. Ion Nicuț și Marius Radu directorii Centrului Județean APIA ne-au in-format că centrul pe care-l conduc a terminat primul pe țară acest control, ei punând la dispoziția altor județe echipe de control pentru a da o mână de ajutor celor care nu au terminat încă această campanie.

Din cele 131 de dosare pentru care s-au făcut măsurători după metoda clasică, 61 au fost selectate pentru controlul privind măsurile de agromediu – Pachetul 4 – culturi ­verzi. Conducerea APIA Ilfov ne-a prezentat condițiile pe care trebuie să le îndeplinească înființarea unor astfel de culturi. Pentru combaterea eroziunii solului, în special eroziunea solului prin apă este necesar  ca multe terenuri să fie regenerate și de aceea este  încurajată utilizarea aşa numitelor culturi ­verzi. Acestea sunt semă-nate imediat după recoltare și protejează solul pe timpul iernii asigurând acoperirea acestuia cu vegetație.  Semănarea culturilor ­verzi trebuie realizată în perioada 1 august – 30 septembrie. Plantele ce pot fi utilizate pentru culturi verzi sunt: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sul­fina. Doar fertilizanţii organici pot fi utili-zaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi, utilizarea fertilizanţilor chimici fiind interzisă. Biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol în perioada 15 februarie – 31 martie. Lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat aceasta acțiune.

Din cele 219 dosa­re selecționate pentru controlul prin tele­de­tecție, 35 au fost selectate pentru controlul de agromediu și eco­condiționalitate, ceea ce implică res-pectarea GAEC-urile (Good Agriculture and Environmental Conditions) și SMR-urilor. Sunt 11 condiţii GAEC, grupate în cinci standarde.

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei; 

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel; 

GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007; 

II. Standarde ­pen­tru menţinerea ­con­­ţinutului optim de ma­terie organică în sol:

GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă mai mult de 2 ani consecutiv;

GAEC 5. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil;

III. Standarde pen­tru menţinerea structurii solului: 

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului; 

IV. Standarde pen­tru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole:

GAEC 7. Întreţinerea  pajiștilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an;

GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente;

GAEC 9. Nu este per­misă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de  arbori de pe terenurile agricole;

GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe  terenurile  care nu  sunt folosite pentru producţie;

V. Standarde pentru protejarea şi gestionarea apelor: 

GAEC 11.  Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.

Sunt de asemenea 8 cerințe legale în materie de gestionare (SMR) astfel:

La mediu 

SMR 1 – Conservarea păsărilor sălbatice. 

SMR 2 – Protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase.

SMR 3- Protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură.

SMR 4 – Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

SMR 5 – Conservarea habitatelor naturale şi  a speciilor de faună şi floră sălbatică.

La  identificarea şi în­re­­gistrarea animalelor: 

SMR 6 – Identificarea şi înregistrarea porcinelor

SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea bovinelor

SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină