Crescătorii de porcine mai pot depune cereri de sprijin pentru Măsura 215-„Plăţi privind bunăstarea animalelor – pentru sectorul porcine”, până la data de 16 ianua-rie 2013. Potrivit Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), pot beneficia de plăţile acordate în cadrul Măsurii 215 –sectorul porcine exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a porcinelor autorizate sanitar veterinar și exploatațiile comerciale de tip A specifice sectorului de creștere a porcinelor, care își asumă voluntar an-gajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005. “Beneficiarii acestei submăsuri pot încheia angajamente voluntare multianuale pe o perioadă de 5 ani, pentru unul sau o combinaţie între cele 6 pachete disponibile. Sprijinul se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. Plata se efectuea-ză anual, compensând pierderile de venituri şi cheltuieli suplimentare induse de aplicarea acţiunilor prevăzute de angajamente. În cadrul angajamentelor încheiate, be-neficiarii vor trebui să respecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei”, precizează MADR. Măsura 215 beneficiază de o alocare financiară totală de 154.878.049 euro pentru întreaga perioadă de programare 2007 – 2013.