Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară recomandă crescătorilor de animale să asigure adăposturi corespunzătoare pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a frigului şi zăpezii şi să aibă cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare cantitativ (în funcţie de specie, talie şi stare fiziologică) şi cali-tativ (prospeţime, raport energetic etc.).

O deosebită atenţie în perioada rece trebuie acordată instalaţiilor de adăpare, având în vedere riscul de îngheţ al acesteia. De asemenea este necesară verificarea echipamentelor de rezervă, în principal a generatoarelor de energie electrică.

Transportatorii de ani­­male vii ar trebuie să evite transporturi de animale în condiţii meteo cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic şi căderi masive de zăpadă. Dacă este neapărat necesar, deplasarea se va face astfel încât să nu provoace animalelor răni sau suferinţe inutile.

ANSV precizează că, în special, porcinele sunt foarte sensibile la temperaturile scăzute. În cazul în care în timpul călătoriei temperatura coboară sub 0° C, este obli-gatoriu ca mijlocul de transport să fie dotat cu un mecanism de reglare a temperaturii. Bovinele sunt rezistente la temperaturi scăzute cu condiţia ca în mijlocul de transport să nu existe curenţi de aer rece. Ovinele şi caprinele tunse recent nu trebuie expuse la temperaturi scăzute. Ecvinele pot fi transportate şi în situaţia în care temperatura ambientală coboară sub -20° C cu condiţia ca mijloacele de transport să fie dotate cu un mecanism de reglare a temperaturii. O atenţie deosebită se acor-dă şi vitezei de transport, numărului de opriri precum şi vârstei animalelor transportate.

Datorită condiţiilor me­­­teorologice există riscul apariţiei stresului termic prin frig, motiv pentru care se impune inspectarea animalelor la intervale regulate în timpul călătoriei şi totodată identificarea simptomelor acestuia. Simptomele stresului de frig sunt: frisoane, horipilaţie (se ridică părul/blana), îngrămădire (pentru a conserva căldura), letargie, somnolenţă şi colaps.