Anexa 4B1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală stabilește cerințele minime relevante pentru măsurile de agro-mediu, pe care fermierii sunt obligați să le respecte la nivel de fermă. Nerespectarea acestor măsuri atrage după sine sancțiuni care pot ajunge până la scoaterea de la plata subvențiilor. Jurnalul de Ilfov vă prezintă aceste cerințe.

 Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecție a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

 Persoanele care folosesc produsele de protecție a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).

 Persoanele care folosesc produsele de protecție a plantelor clasificate ca având „toxicitate ridicată”, sau ca „toxice”, trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliției județene din raza de activitate. De asemenea, trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul județean pentru siguranța muncii.

 Folosirea produselor de protecție a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate și numai conform instrucțiunilor de utilizare.

 Tratamentele cu produse de protecție a plantelor nu sunt permise în zonele de protecție a apelor, în zonele protejate, în zonele de protecție sanitară, zonele de protecție ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite de autoritățile competente.

 Îngrășămintele naturale aplicate nu pot conține mai mult de 170 kg de azot (N), ca ingredient pur, pe 1 ha de teren agricol.

 Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.

 Aplicarea îngrășămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrășămintelor în sol și luarea în considerare a condițiilor meteorologice.

 Nici un tip de îngrășământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri înghețate.

 Nu vor fi folosiți fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicații: Fertilizator solid — nu mai aproape de 6 m de apă. Fertilizator lichid — nu mai aproape de 30 m de apă. În apropierea stațiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanță mai mică de 100 m față de stația de captare a apei.

 Fermierii trebuie să se asigure că îngră­șămintele sunt distribuite uniform.

 Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.

 Se interzice folosirea fertilizatorilor nea­uto­rizați pentru vânzare.

 Operatorii care produc produsele ecologice au obligația de a-și înregistra această activitate la MADR, prin compartimentul de specialitate, și de a se supune controlului unui organism de inspecție și certificare aprobat.

 În vederea protejării speciilor de păsări migratoare, este interzisă uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizata.