Nu puține sunt litigiile de grănițuire între localitățile din județul Ilfov, sau între acest județ și „suratele” sale din vecinătate. Un astfel de caz, care a dat naștere la multe controverse, este și cel dintre comuna ilfoveană Cernica și „omoloaga” ei, aflată în Călărași, Fundeni. Medierea încercată de Prefectură a fost un fiasco, astfel că s-a ajuns la proces. Această tărășenie este pe cât de încurcată pe atât de interesantă din punct de vedere al istoriei sale, cele două „combatante” susținând fiecare că dreptatea este de partea ei.

Totul a început în anul de grație 1958. Pe vremea aceea, comuna Cernica era cuprinsă în regiunea București. În anul amintit, „conducerea superioară de partid și de stat” a hotărât să amenajeze o suprafață agricolă destinată legumiculturii, întinsă de-a lungul Dâmboviței, în zona Cernica, de care să se ocupe IAS Fundeni. Pentru aceasta, s-a hotărât ca o parte din terenurile cu o suprafață de 4991 de hectare aparținând Cernicăi să fie dată în administrare IAS-ului amintit. Toate bune și frumoase până în 1968 când s-a realizat o nouă împărțire teritorial-administrati­vă și s-au reînființat ju­dețele. Atunci, terenul în litigiu a rămas în continuare la IAS Fundeni, dar, conform unei hărți din 1970, aflată în posesia primăriei Cernica, granițele comunei înglobau și suprafața cu pricina, aflată în administrarea vecinilor călărășeni. Dar, con-form ultimei hărți a Județului Ilfov, terenul respectiv apare ca făcând parte din județul Călărași, teritoriul acestuia mușcând copios din trupul vecinului său.

„VoxCernica” intră în acțiune

„VoxCernica” ­este o aso­ciație a unor fii inimoși ai comunei cu același nume, care au înființat un portal prin care asociația dorește să facă cunoscute istoria și viața locuitorilor din Cernica. Unul dintre membrii acestei asociații este dl Nicolae Ciotoran, fost militar și istoric amator pasionat. Domnia sa a fost cel care și-a cheltuit timp și bani scotocind prin arhive pentru a aduna documente care să dovedească faptul că terenul în litigiu a fost smuls samavolnic din trupul comunei. Domnia sa a găsit nu-meroase documente, unele datând de pe la 1804 în care sunt prezentate „hotărniciile” diferitelor moșii din vreme aceea aflate pe teritoriul actualei comune Cernica și care, spune dl Ciotoran, atestă fără tăgadă că suprafața aflată acum în județul Călărași a aparținut dintotdeauna acestei așezări.

Ciudățenii și anomalii

Interesul pentru aceas­tă suprafață de teren a crescut brusc, în ultima perioadă, deoarece un investitor dorește să construiască aici un mare centru comercial. Este firesc, în aceste condiții, ca cele două comune beligerante, respectiv Cernica și Fundeni, să dorească să se găsească în posesia terenului, pentru a încasa viitoarele im-pozite ce vor curge, în viitor, de pe urma acestei investiții. Paradoxal, deși complexul se va afla pe teritoriul Fundenilor, el se va numi „Cernica Park”… Dar anomaliile sunt mult mai mult. În 1995, când IAS-ul a fost lichidat, cetățenii comunei care avusese­ră terenuri pe acea su­prafață, au venit să le revendice de la…  Cernica, pentru că registrul agricol se afla la primăria comunei. Ei bine, Cernica a fost cea care a emis titlurile de proprietate, dar impozitele se plătesc la Călărași! „E aiurea! Eu lo­cuiesc în Bălăceanca și, pentru ca să ajung la Cernica, trebuie să trec prin județul Călărași!”, ne-a spus Nicolae Ciotoran. „Nu pot să-mi imaginez cum a fost modificat hotarul județului Ilfov, atâta vreme cât Legea 59 din 1974 prevedea că schimbarea granițelor nu se poate face decât prin Hotărârea Consiliului de Miniștri.”, a adăugat dl Ciotoran.

Ce spune Fundeniul

L-am contactat pe primarul comunei Fundeni, domnul Gheorghiță Cărtușanu, pentru a afla și poziția oficială a primăriei pe care o conduce. Iată ce ne-a declarat dl Cărtușanu: „ Atâta timp cât există un proces pe rol, eu întorc istoria un pic și spun că de 70 de ani aceste terenuri sunt în administrarea comunei Fundeni. Așa a făcut Ceaușescu granița, așa se respectă și nimeni nu poate s-o schimbe. Când s-a făcut grănițuirea, așa s-a hotărât. Fostul IAS a predat către primăria Cernica o suprafață de teren. Încăpățânarea unora sau interesele altora este, în opinia unora, mai presus de lege.

Există o graniță, exis­­tă un document, când s-a făcut împărțirea ju­dețelor, noi aparțineam de Ilfov cu ani în urmă. Eu știu că este teritoriul administrativ al comunei Fundeni și nu am ce să comentez. Da, noi vrem ca instanța să hotărască acest litigiu și nu poveștile unora, cum că au nu știu ce documente. De 60 de ani, la nivel de prefectură, terenul aparține Călărașiului. Vă arătăm și harta din posesia prefecturii Călărași, când ne-am văzut la OJCPI s-a constatat că este vechea graniță, cea corec-tă, din 1900 și ceva. Pe mine mă interesează pe lege, este pe teritoriul administrativ al Fundeniului și nu am ce să comentez. Cât privește centrul comercial care trebuie să se construiască atâta timp  cât oamenii au autorizația de construcție și au plătit și au obținut autorizația de la Consiliul Județean Călărași și de la Primăria Fundeni de ce vorbim de cei de la Cernica?

Să-mi spună Cernica cum că a avut de 200 de ani pământul acela! Dacă e așa, eu plec dezbrăcat până la Cluj! 

Vă pot da adresă ofi­cială, vă pot da har­­­ta județului să vă con­vingeți. Noi am avut o întâlnire de mediere la Prefectura Ilfov în care au fost reprezentanții primări-ei Fundeni, ai primăriei Cernica, reprezentanții OJCPI Ilfov și OJCPI Că­lărași și ne-am uitat pe harta județului Călărași și au recunoscut că așa este. Acum, știți, interese-le, mai aducem o hartă…. Orice aveți nevoie, vă pun la dispoziție.