În cadrul celei mai recente ședințe a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ilfov au fost discutate aspecte legislative privind clasificarea, limitele de vârstă, condiţiile de achiziţionare, comercializare, deţinere, depozitare, transport şi folosire a articolelor pirotehnice, de către persoanele fizice și juridice.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 433, ediția print

Cristian Perșinaru, din partea Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ilfov, a făcut o serie de referiri la legislația care reglementează cele de mai sus – Legea 126/1995 (republicată) privind regimul materiilor explozive; Hotărârea 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor și Hotărârea 1.102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice și a vorbit despre clasificarea acestora.

Astfel, în categoria A – articolele pirotehnice de divertisment – intră subcategoriile:

F.1 – articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;

F.2 – articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate utilizării în exterior, în spaţii restrânse;

F.3 – articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;

F.4 – articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de ”articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.

Categoria B se referă la articolele pirotehnice de scenă, care se împart în subcategoriile:

T.1 – articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care prezintă un risc scăzut;

T.2 – articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.

În categoria C intră alte articole pirotehnice clasificate în subcategoriile:

P.1 – articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;

P.2 – articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.

Cine are dreptul să dețină și să comercializeze articole pirotehnice? Și cui?

Dacă ne referim la persoane fizice, acestea NU pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu articole pirotehnice din categoriile A – F.2-F.4, B – T.2 şi C – P.2 . Pot deține și folosi articole pirotehnice din categoria A/F.1, tot timpul anului, dar NU le pot confecţiona, importa sau comercializa! Articolele pirotehnice de divertisment din categoria A/F.1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani! Articole pirotehnice de scenă din categoria B/T.1 şi alte articole pirotehnice din categoria C/P.1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani!

În cazul persoanelor juridice, pentru a putea deţine, comercializa, transporta şi folosi articole pirotehnice, este obligatorie obţinerea autorizaţiei din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă şi Inspectoratul de Poliție Judeţean de pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz. Nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din categoriile pentru care au fost autorizate și nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din categoriile A/F.2-F.4, ci doar obiectele pirotehnice din categoria A/F.1 – pe care le pot comercializa către populaţie tot timpul anului. Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile A/F.3 şi A/F.4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al ISU judeţean sau, după caz, al Capitalei şi avizul IPJ, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective. Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoria A/F.2, F.3 și F.4 se execută doar cu respectarea condițiilor prevăzute de lege!