În Anul Centenarului, Primăria şi lăcaşele de cult din Afumaţi au cinstit memoria ostaşilor căzuţi pe fronturile de luptă în ultimul veac, printr-un eveniment impresionant. Conştienţi că frumoasa noastră ţară şi neamul nostru cel românesc prin ei astăzi strălucesc, pe 17 mai, afumăţenii şi edilul lor, Gabriel Dumănică, şi-au “strâns” la piept eroii, în sunet de fanfară.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 403, ediția print

Copii, părinţi, tineri şi bunici, localnici de toate vârstele din Afumaţi, în frunte cu primarul Gabriel Dumănică şi viceprimarul Aurel Tudor, alături de consilierii locali, au simţit, de Ziua Eroilor, poate mai mult decât oricând mândria şi bucuria că în pieptul lor bate o inimă de român. Aproape din zorii zilei, bisericile au fost pline de credincioşi care, împreună cu părinţii duhovniceşti (preoţii celor două parohii din comună), elevi, profesori, edilul şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor locale au înălţat rugăciuni la Ceruri pentru odihna sufletelor ostaşilor căzuţi în luptele care au dus realizarea idealurilor naţionale, libertatea şi unitatea poporului român. “În ambele parohii a fost oficiată Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur, iar la sfârşit s-a continuat cu o slujbă de pomenire a eroilor din comuna Afumaţi. De la orele 12.00, în sunetele clopotelor, împreună cu enoriaşii am pornit în cântarea Troparului Înălţării Mântuitorului către Monumentul Eroilor. În continuarea programului a avut loc depunerea coroanelor de către primarul Gabriel Dumănică şi parohii”, ne-a spus părintele Florin Ionică, parohul Parohiei Afumaţi II.

Omagiu cu depuneri de coroane de flori şi cântece patriotice   

De Înălţare, la Afumaţi, eroii neamului au fost comemoraţi cu adâncă recunoştinţă prin procesiuni ­impresionante. Deşi plouase torenţial cu câteva ore înainte, ca printr-o minune, după slujbele de pomenire săvârşite de preoţi în biserici, localnicii au pornit pe jos spre Monumentul Eroilor, în binecuvântarea luminii soarelui. În semn de recunoştinţă, respect şi apreciere, zeci de oameni au plecat capetele şi au păstrat o clipă de reculegere în faţa monumentului. Apoi au participat la depunerea de coroane de flori de către primarul Gabriel Dumănică, viceprimarul Aurel Tudor, consilierii locali şi cele două parohii. La ceas de sărbătoare naţională, vocile gingaşe ale elevilor talentaţi de la Şcoala Generală nr. 1 din comună, îmbrăcaţi în costume populare şi coordonaţi de doamna învăţătoare Natalia Stancu, au purtat cântecele patriotice spre inimile tuturor localnicilor care au asistat la ceremonie. Spre seară, fanfara a dat glas celor mai frumoase melodii ostăşeşti din care răzbătea puternic spiritul românesc. Manifestările dedicate Zilei Eroilor de la Afumaţi s-au încheiat cu un superb program artistic ce a oferit publicului larg momente speciale care poartă amprenta curajului, demnităţii şi iubirii de ţară şi de neam. Toţi invitaţii s-au delectat cu deliciile tradiţionale pregătite de Primărie şi Consiliul Local, în cinstea sărbătorii.

Gabriel Dumănică, primarul comunei Afumați: “Eroii nu mor niciodată”

“Ziua Eroilor de Înălţare este cel mai vechi eveniment organizat de Primăria Afumaţi şi se realizează cu sprijinul şi la iniţiativa parohiilor Afumaţi I şi Afumaţi II. Anul acesta se împlinesc o sută de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, de la Alba-Iulia, care a consfinţit pe vecie realizarea statului naţional unitar român. Este Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918. Această memorabilă zi de 1 Decembrie 1918 a devenit pentru noi românii prefacerea visului în realitate. Crez şi împlinire, Unirea este este pentru români o permanentă chemare la unitate, la viaţă, la bucurie şi la desăvârşire. Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia înscrie o pagină nepieritoare glorie în istoria poporului român, demonstrând trăinici sentimentului naţional. Cartea neamului nostru ne arată pilde de eroism ale înaintaşilor, pentru apărarea pământului strămoşesc de cotropitorii străini, pentru împlinirea idealului de unitate naţională şi dreptate socială. Cartea neamului românesc este plină de fapte de eroism al celor mai buni fii ai patriei, al maselor populare în lupta pentru eliberare şi pentru dreptate social, pentru dreptul de a se bucura de roadele muncii lor. Cartea neamului românesc de multe ori s-a scris cu litere de sânge. La vremuri de răscruce, românii au luptat până la jertfa supremă şi şi-au apărat glia strămoşească. Eroii căzuţi pe toate câmpurile de luptă, indiferent din ce colţ de ţară, proveneau, toţi împreună formează acea sfântă cunună de eroi martiri ai neamului românesc care ­şi-au dat viaţa pentru ­neam şi pentru ţară. Când s-a dat semnalul războiului, glasul clopotelor de biserici a vestit chemarea pentru deşteptarea neamului românesc. Biserica a fost cu ţara şi ţara a dat eroi şi martiri pe care Biserica îi cinsteşte, aşa cum am văzut şi astăzi prin oficierea acestei slujbe frumoase. Pentru vrednicia faptelor lor, suntem obligaţi să le purtăm o veşnică şi pioasă amintire, să înălţăm către Cer pentru ei rugăciunile noastre. Se cuvine să le aducem cinstea, lauda şi recunoştinţa noastră, a urmaşilor, a celor ce simţim româneşte, a celor ce ne iubim ţara şi credinţa strămoşească şi ne preţuim istoria”, le-a spus primarul Gabriel Dumănică celor ce au asistat la manifestările dedicate Zilei Eroilor, amintindu-le că “Eroii nu mor niciodată”.

Foto: Adrian Ghețu