Pe 13 mai a.c., operatorul regional Apă-Canal Ilfov SA, în calitate de Autoritate Contractantă, a publicat în SEAP, anunțul privind atribuirea contractului de asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020”.

Consiliul Județean Ilfov (CJI), alături de partenerii din ADIA-Ilfov, va beneficia, pentru perioada 2014-2020, de un nou proiect de investitii cofinanţat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU. Acesta vizează dezvoltarea durabilă a infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţ. Obiectivele prioritare ale acestui nou program de dezvoltare sunt: extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, cons­truirea şi modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare, îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă şi a gestiunii nămolului pentru staţiile de epurare, precum şi creşterea calităţii serviciilor de utilitate publică. Totul în condiţiile unor tarife acceptabile pentru populaţie, în conformitate cu obiectivele generale de mediu, negociate de România în cadrul procesului de aderare şi postaderare, prin care aceasta s-a angajat să implementeze Directiva 98/83/CE privind calitatea apei potabile destinată consumului uman şi Directiva 91/271/CE privind captarea şi epurarea apelor uzate. Valoarea estimată a contractului este de  aproximativ 38 de milioane de lei, fără TVA.