De Ziua Sfinților Constantin și Elena, la Consiliul Județean Ilfov (CJI) a fost convocată o ședință extraordinară, cu 6 puncte pe ordinea de zi, ordine aprobată cu unanimitate de voturi de către consilierii județeni, încă de la debutul discuțiilor conduse de vicepreședintele CJI, Cristina Manicea.

Astfel, au trecut fără comentarii din partea celor prezenți, proiectul de hotărâre privind accesarea fondurilor aferente Programului RO06 – Energie Regenerabilă RONDINE, Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, prin depunerea proiectului ”Valorificarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Balotești pentru producerea de energie termică”; proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru acest proiect, dar și proiectul de hotărâre pentru întreprinderea demersurilor în vederea obținerii ”Licenței de dare în administrare pentru explorare” a apelor geotermale din perimetrul Balotești, conform cerințelor Agenției Naționale de Resurse Minerale, pentru proiectul menționat.

Precizăm că, în incinta Spitalului Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, din Balotești, aflat în administrarea Serviciului Român de Informații este amplasat un foraj de apă geotermală, iar studiile efectuate în perioada de reabilitare a unității spitalicești au evidențiat atât viabilitatea forajului, cât și potențialul termic și calitățile curative ale apei geotermale. Apoi, având în vedere existența și lansarea programului de finanțare nerambursabilă RO06 – Energie Regenerabilă RONDINE, în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, prin operatorul de program – Administrația Fondului pentru Mediu – administratorul spitalului a apreciat că un proiect vizând utilizarea energiei geotermale pentru încălzirea spațiilor, prepararea apei calde menajere și efectuarea de proceduri balneare de recuperare  este de un real interes, cu impact benefic asupra locuitorilor din zonă care beneficiază de serviciile medicale oferite de unitate. Pe 20 martie a.c., a fost definitivat și publicat Ghidul solicitanților, fiind deschisă și sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare. Și, pentru că solicitanții eligibili sunt autoritățile publice locale, SRI a propus CJI analizarea oportunității accesării programului de finanțare, în vederea realizării proiectului și promovarea, în comun, a demersurilor necesare. Valoarea total generală a proiectului este de aproape 10 milioane de lei, cu TVA, iar durata de realizare a fazelor investiției, după semnarea Contractului de finanțare, este defalcată pe 19 luni.

Master Plan pentru apă și canal, corelat cu Master Planul pentru București

În continuare, consilierii au aprobat Master Planul pentru sectorul apă și apă uzată în Ilfov (revizia 2 – variantă corelată cu Master Planul pentru București). Înaintea supunerii la vot, vicepreședintele CJI, Sebastian Geantă a dorit să știe dacă Master Planul ține cont de toate unitățile administrativ-teritoriale ilfovene și a primit asigurări, din partea lui Ionel Scrioșteanu  – directorul cabinetului președintelui CJI – că toți primarii au fost consultați.

98.000 de lei pentru dezvoltare

Ultimele proiecte de pe ordinea de zi s-au referit la utilizarea excedentului anual al bugetului local și la aprobarea contului de execuție pe anul 2013. Documentele au primit aprobarea consilierilor județeni. Astfel, s-a decis folosirea a 98.000 de lei, din excedentul anual al bugetului local rezultat la sfârșitul anului 2013, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, iar în ceea ce privește contul de încheiere a exercițiului bugetar al CJI, pe anul 2013, s-a aprobat, la partea de venituri – suma de 192.954.102 lei, iar la partea de cheltuieli – suma de 154.223.277 lei.