• ˜ 16 asocieri pentru realizarea în comun a unor obiective de interes public

În cea mai recentă ședință a Consiliului Județean Ilfov (CJI), a fost aprobată hotărârea privind asocierea CJI cu unele consilii locale din județ, în vederea realizării, în comun, a unor obiective de interes public, documentul făcând referire la 16 astfel de asocieri. Sumele stabilite ca parte de contribuție a CJI se vor acorda în funcție de veniturile încasate la bugetul local al județului.

Este vorba de asocierile CJI cu o serie de consilii locale, precum: Dascălu, Tunari, Brănești, Dragomirești – Vale, Ciorogârla, Gruiu, Chitila, Moara Vlăsiei, Nuci, Cornetu, Periș, Grădiștea, Ciolpani, Dărăști-Ilfov, Corbeanca și 1 Decembrie.

Astfel, pentru realizarea ”sistemului public centralizat de canalizare și a stației de epurare a efluentului uzat menajer”, în Dascălu, investiție de 1.002.855,68 de lei, s-a aprobat contribuția CJI în sumă de 955.100,65 lei, contribuția CL Dascălu fiind de 47.755,03 lei, asigurată de la bugetul local al comunei.

În asocierea CJI cu CL Tunari se va realiza obiectivul ”Amenajare trotuare și rețea ape pluviale”, cu o valoare de 6.301.741 de lei. CJI contribuie cu 4 milioane de lei, restul urmând a fi asigurat de CL Tunari, din bugetul local al comunei.

Pentru ”realizarea canalizării pluviale în comuna Brănești”, contribuția CJI, aprobată de consilierii județeni, este de un milion de lei, diferența de până la 1.239.000 de lei – cât este valoarea totală a investiției, fiind suportată de Brănești, din bugetul local.

 

Grădinițe cu program prelungit, la Dragomirești – Vale, Dârvari și Gruiu

CL Dragomirești – Vale s-a asociat cu CJI pentru realizarea obiectivului ”modernizarea, reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii de învățământ preuniversitar în comună, prin construirea unei gradinițe cu program prelungit”. Valoarea totală a proiectului este de 9.841.825 de lei, din care, contribuția CJI este de trei milioane de lei.

În continuare, asocierea CJI cu Ciorogârla, prin CL al comunei, are ca obiectiv construirea tot a unei gradinițe cu program prelungit, în satul Dârvari. Valoarea totală a investiției este de 3,5 milioane de lei, iar contribuția CJI este de 3.150.000 de lei.

În asocierea cu Gruiu, CJI participă cu 1,5 milioane de lei (din două milioane de lei – valoarea totală a investiției) – pentru ”reparații școli și înființare grădiniță cu program prelungit”, respectiv cu un milion de lei pentru continuarea derulării contractului privind ”proiectare și execuție lucrări de extindere rețea alimentare cu apă”, care mai are nevoie de un buget de 350.000 de lei, ce va fi asigurat din bugetul local al comunei.

 

Sală de sport, în Moara Vlăsiei

La Moara Vlăsiei, aso­cierea cu CJI are ca obiectiv realizarea ”sălii de sport cu nivel de practică sportivă competițională locală”, în valoare de 2.750.000 de lei. Contribuția CJI, aprobată în ședința de consiliu din 3 februarie a.c., este de 2,5 milioane de lei.

 

Protejare și punere în valoare a Văii Mangului

Pentru Chitila, s-au aprobat 3 milioane de lei – reprezentând contribuția CJI la realizarea obiecti­vului de interes public ”Lu­crări de amenajare com­plexă pentru protejarea și punerea în valoare a zonei Văii Mangului”, o investiție în valoare totală de 7.740.630, 06 lei. Diferența până la această valoare va fi asigurată din bugetul local al orașului.

 

Bani pentru drumuri

Pentru Nuci, un milion de lei, reprezentând participarea CJI în asociere, se alocă pentru realizarea ”lucrărilor de asfaltare DC 21A”, în valoare totală de 1,1 milioane de lei, iar în cazul comunei Cornetu, pentru realizarea obiectivului ”amenajare acostamente, rigole, trotuare și spații șos. Alexandriei”, participarea CJI în asociere este de 3 milioane de lei, restul de 4.660.140 de lei fiind suportat de la bugetul local Cornetu.

Asocierea CJI cu CL Periș are ca obiectiv realizarea investiției ”modernizare drumuri comunale în comuna Periș”, în valoare totală de 6.368.814 milioane de lei. Contribuția CJI, aprobată de către consilierii județeni, este de trei milioane de lei.

”Asfaltarea străzilor în comuna Grădiștea” este un proiect cu un buget de trei milioane de lei, iar în urma asocierii CJI cu CL Grădiștea, Consiliul contribuie cu 2,5 milioane de lei.

La Ciolpani, asocierea cu CJI vizează realizarea obiectivului ”reabilitare drumuri comunale”, în valoare totală de 1,5 milioane de lei, din care contribuția Consiliului este de 1,2 milioane de lei.

În asocierea CJI cu CL Dărăști-Ilfov, Consiliul participă cu 2 milioane de lei (dintr-un total de 6.112.021 lei), în cadrul investiției ”execuție șanțuri, podețe și trotuare dalate în comuna Dărăști-Ilfov”.

Și, nu în ultimul rând, asocierile CJI cu CL Corbeanca și CL 1 Decembrie reprezintă o participare a Consiliului de 2,5 milioane de lei, în primul caz, respectiv un milion de lei, în cel de-al doilea. La Corbeanca este vorba de ”modernizarea, repararea și întreținerea rețelei stradale, parcări aflate în administrarea consiliului local al comunei, etapa a II-a”, cu un buget de 3.666.509 de lei, iar în comuna 1 Decembrie este vorba de ”reabilitarea stației de epurare”, o investiție de 2.750.590 de lei.