@ Consilierii județeni au aprobat începerea discuțiilor pentru cumpărarea terenului necesar realizării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”. Ampasamentul identificat ca potrivit pentru investiție se află în comuna Ciorgârla, iar prețul terenului nu poate să depășească 1,39 milioane de lei, după care, valoarea investiției în sistemul integrat de management al deșeurilor se ridică la circa 80 de milioane de euro

Pe 28 iulie a.c., prin intermediul platformei CISCO WEBEX, în sistem videoconferință, a avut loc, sub conducerea vicepreședintelui Ștefan Rădulescu, ședința Consiliului Județean Ilfov (CJI). Pe Ordinea de zi au fost trecute 21 de puncte și un capitol ”Diverse”. 20 de proiecte de hotărâri au fost adoptate, iar unul a fost amânat, pentru a fi pus în dezbatere publică şi introdus apoi, pentru adoptare, pe Ordinea de zi a următoarei ședinţe de consiliu. Este vorba de aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje, precum și a utilizării locurilor de parcare din zona drumurilor județene.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 561

Unul dintre proiectele de hotărâri extrem de important, aprobat de consilierii județeni, a fost acela privind asocierea CJI cu Sectorul 4 al Capitalei, Ministerul Transporturilor, Metrorex SA și CFR SA, ”în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei 2 Pipera – Berceni în zona de Sud, după Șos. de Centură”. ”Extinderea Magistralei 2 de metrou la linia de centură, în zona comunei Berceni reprezintă un proiect important din mai multe perspective. În primul rând, prelungirea reţelei de metrou va facilita accesul ilfovenilor din zona de Sud la transportul public subteran. Astfel, oamenii vor putea beneficia de o mobilitate mai bună şi de confort. De asemenea, proiectul ne conferă eligibilitatea obţinerii de finanţare europeană, iar unul dintre obiectivele principale ale CJI este atragerea de fonduri europene pentru a dezvolta şi a moderniza infrastructura din judeţ”, a explicat Ștefan Rădulescu.
Potrivit proiectului, Sectorul 4, ca lider de asociere, se va ocupa de derularea procedurilor de achiziție publică pentu elaborarea studiului de prezabilitate și a celui de fezabilitate, iar costurile acestora vor fi suportate, în mod egal, de CJI și Sectorul 4.
Primăria Capitalei a avizat, la începutul lunii iulie, un proiect în valoare de 157 milioane lei prin intermediul căruia M2 de metrou va fi prelungită cu încă trei staţii. Ultima staţie va ajunge în comuna Berceni şi se va numi Tudor Arghezi. Conform proiectului, traseul celor trei staţii noi va avea o lungime totală de 1,6 kilometri şi ar trebui să fie gata până la sfârşitul anului 2022.

”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”, la Ciorogârla, după finalizarea achiziționării terenului necesar

Apoi, proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Raportului de evaluare – Teren extravilan, comuna Ciorogârla, T5, P15/3, 15/4 Lot 1 și T5, P15/3, 15/4 Lot 2” și aprobarea constituirii unei comisii de negociere în vederea achiziției celor două loturi de teren necesare pentru realizarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov” a generat dezbateri serioase în cadrul ședinței.
Concret, este vorba de începerea procedurilor de cumpărare a două loturi de teren alăturate, în extravilanul comunei Ciorogârla, în suprafață totală de 86.900 mp (lot 1 – 70.000 mp și lot 2 – 16.900 mp) unde va fi realizat un ”sistem de management integrat al deșeurilor”. Prețul nu poate depăși valoarea estimată în raportul de evaluare, de aproximativ 1,39 milioane de euro. Terenurile se află pe partea dreaptă a A1 (sensul de mers către Pitești), aproape de localitățile Bacu și Joița, cu acces din nodul rutier aflat la km. 22-23, pe A1. Zona este parțial sistematizată, majoritar industrial comercială. Prin apropiere va trece și Șoseaua de Centură – Inelul 2, se precizează în Raportul de evaluare.
Proiectul avut în vedere de CJ Ilfov este propus spre finanțare din fonduri europene în cadrul POIM 2014 – 2020 și presupune construirea unei instalații de tratare a deșeurilor colectate separate pentru valorificarea materialelor și a unui centru de colectare prin aport voluntar pentru fluxuri speciale de deșeuri, precum și realizarea unui sistem de colectare separată a deșeurilor municipale. Valoarea finanțării este de 80 de milioane de euro. Pentru transparență, a fost aprobată constituirea unei comisii de negociere pentru achiziționarea terenurilor, comisie care să negocieze prețul de achiziție. Din comisie fac parte câte un reprezentant al celor cinci partide politice din cadrul CJI și șase reprezentanți ai aparatului de specialitate al CJI. De asemenea, s-a stabilit și o listă cu supleanți, atât din partea partidelor, cât și în cazul apartului de specialitate al Consiliului Județean. Consilierul județean Gabriel Cărbunaru a atras atenția asupra îngrijorărilor cetățenilor în legătură cu eventuala poluare pe care ar putea să o genereze realizarea acestui proiect, majoritatea oamenilor nefăcând distincție între o groapă de gunoi și un sistem de management integrat al deșeurilor. Cărbunaru a propus să se explice locuitorilor din Ciorogârla și din zonele adiacente, în detaliu, ce înseamnă implementarea acestui proiect. Iar vicepreședintele CJ Ilfov, Ștefan Rădulescu, a explicat că parcuregerea pașilor legali pentru realizarea instalațiilor presupune inclusiv informarea populației și a punctat că nu este nicidecum vorba desre instalații poluante.

Copăceni – transfer de la Jilava la 1 Decembrie, pentru buletine, iar ”Cupa Shagya”, în septembrie

S-au votat, de asemenea, arondarea comunei Copăceni, de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Jilava la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei 1 Decembrie, precum și modificarea Organigramei, a Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.
Și, mai apoi, proiectele de hotărâre pentru modificarea HCJI 86/2020 privind asocierea județului Ilfov, prin CJI cu UAT Moara Vlăsiei, prin CL Moara Vlăsiei, în vederea realizării obiectivului de interes public ”Bucharest-Ilfov Multimodal HUB – BIMH”, privind solicitarea preluării în administrarea CJI a unui sector de drum, aflat în domeniul public al comunei Tunari și administrarea CL Tunari (Str. Ocolului), pentru realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare sau privind asocierea județului Ilfov, prin CJI, cu UAT Buftea, prin CL Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya, în vederea realizării evenimentului sportiv ”Cupa Shagya Ediția a VIII-a” – au primit votul ”pentru” din partea consilierilor județeni. În cazul ”Cupei Shagya”, potrivit proiectului de hotărâre, evenimentul va avea loc în perioada 25-26 septembrie 2021 și cuprinde Campionatul Balcanic de Andruranță Ecvestră, Campionatul Național de Anduranță Ecvestră CEN*100 km, Campionatul Național de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret și un Concurs Internațional de Anduranță Ecvetră CEI*100 km și CEI*120 km. Alocarea de la bugetul CJI, pentru eveniment, ca susținere financiară, este de 200.000 de lei.

Cooperare între instituții

În continuare, s-au supus la vor proiectele de hotărâri pentru modificarea HCJI 39/2021 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare “Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ”Reabilitare Pod pe DJ 401D, km. 14+025, peste râul Sabar, sat Crețești” și privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov, prin CJI cu Patriarhia Română, Administrația Patriarhală/Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte (Ierusalim și Ierihon), în vederea realizării în comun a proiectului de interes public ”Pe urmele Luminii – Candele Românești în Țara Sfântă”.
Tot despre un protocol de cooperare este vorba și în cazul proiectului nr. 10 de pe Ordinea de zi, între Consiliul Județean, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila” și Asociația ”Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC-RO)”. Părțile vor colabora în cadrul proeictului ”Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – București – Ilfov”, finanțat prin POCU. Obiectul protocolului în constituie acordarea de strijin în vederea derulării proiectului, având ca beneficiari 50.001 persoane din regiunea București – Ilfov (50-74 de ani), din mediul urban și rural, dintre care minim 53% aparținând grupurilor vulnerabile. Protocolul încheiat între cei trei parteneri are valabilitate până la finele proiectului, respectiv 31 decembrie 2023. COPAC-Ro va identifica, mobiliza și sprijini grupul țintă, iar SUUMC ”Dr. Carol Davila” va furniza servicii de sănătate prin programul de prevenție, depistare precoce, diagnistic și tratament precoce al leziunilor precanceroase pentru persoanele identificate la risc și va asigura servicii medicale de specialitate (colonoscopii) la nivelul Centrului regional de screening București – Ilfov, pentru cel puțin 2.104 persoane din grupul țintă cu test FIT pozitiv sau risc crescut de a dezvolta CCR, urmare a anamnezei realizate la cabinetul medicului de familie. CJI va desemna o persoană de la nivelul autorității județene ăentru comunicare în cadrul parteneriatului, oferă sprijin în distribuirea materialelor informative.

Cont de execuție și diferite cofinanțări, aprobate

Au fost, de asemenea, aprobate, contul de execuție al bugetului local al județului Ilfov, la 30 iunie 2021 și cofinanțarea de 10% (de la bugetul local al județului), din suma alocată de Ministerul Sănătății pentru diferite achiziții – în cazul de față fiind vorba despre 51.200 lei, în vederea achiziționării de aparatură și echipamente medicale necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean. Este vorba de Spitalul de Obstetrică – Ginecologie Buftea, care primește 20.900 de lei, pentru achiziționarea de incubatoare pentru nou-născuți și de Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, care primește 30.300 de lei.
O altă cofinanțare de la bugetul local al județului, aprobată de către consilierii județeni, o reprezintă cofinanțarea pentru anul în curs a Proiectul ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov. Este vorba de contribuția proprie de 2% la cheltuielile proictului, în cuantum de 43.588, 08 lei.
Transformare de posturi

Două proiecte de hotărâre au vizat transformarea unor posturi din Statul de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea și a unui post vacant din statul de funcții al Centrului Județean de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești Ilfov. În primul caz, este vorba despre 7 posturi (6 de asistenți mediali și unul de fiziokinetoterapeut), iar salariații respectivi îndeplinesc condițiile legale de promovare în grad profesional. Iar la Centrul de la Domnești este vorba despre transformarea unui post vacant existent din infirmieră grad I, clasa 14 în asistent social, cu studii superioare, grad II, clasa 51.

Contract de comodat nou

În cadrul ședinței de consiliu s-a mai aprobat încheiere unui nou contract de comodat între Ministerul Apărării Naționale, prin UM 02406 București și CJI, pentru următorii 5 ani, în condițiile în care cel în vigoare, încheiat pe 5.11.2018 va expira în ultima zi a anului în curs. ”Comodantul remite spre folosință comodatarului, cu titlul gratuit, parte din pavilionul C situat în Cazarma 914 din București (…), respectiv camerele 21-32, 44-58 și hol 59, în vederea folosirii acestor spații ca locație pentru Centrul Militar Județean Ilfov”, se precizează în contractul de comodat.

Asociere pentru parcare

S-a aprobat asocierea CJI cu CL Gruiu în vederea realizării în comun a proeictului ”Amenajare parcare comuna Gruiu, sat Siliștea Snagovului, precum și a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia”, în valoare totală de 602.843,09 lei. Contribuția CJI este de 542.558,78 lei, iar cea a comunei Gruiu, de 60.284,31 lei. Banii sunt necesari pentru amenajarea aprcării, dotarea spațiului cu o zonă de toalete și un punct de pază, împrejmuire teren, iluminat și racordare la utilități.