Pe lista reuniunilor lunare ale Colegiului Prefectural Ilfov a venit rândul, în luna octombrie, Direcției pentru Agricultură Județene (DAJ) Ilfov, iar surpriza pregătită de conducerea acesteia și de Prefectură membrilor Colegiului a fost organizarea, în holul instituției, a unui mini-târg cu produse agricole din gospodăriile sau de pe terenurile agricole ale ilfovenilor.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.474

Au fost aduse produse din carne, brânzeturi, legume, zacuscă și miere, dulcețuri, vin și țuică, care au putut fi degustate și cumpărate timp de o săptămână, din încinta instituției publice sau, permanent, din piețele Capitalei. A fost o altfel de binemeritată promovare a produselor locale, într-un spațiu public ușor accesibil ilfovenilor care vin cu diferite probleme la Prefectură. ”Prin organizarea acestui târg în incinta Instituției Prefectului și, în același timp, în mijlocul Capitalei, ne-am propus să unim comunitatea rurală ilfoveană cu cea urbană și să încurajăm consumul de produse românești și dezvoltarea micilor afaceri locale”, a declarat prefectul județului Ilfov, Mihai – Sandu Niță.

Introducerea fiind, așadar, una…”gustoasă”, Georgiana Ene, director executiv al DAJ Ilfov, a vorbit apoi despre activitatea Direcției, nu înainte ca prefectul județului să propună, iar membrii Colegiului să aprobe prin vot, instituirea zilei de 24 octombrie drept ”Ziua fermierului ilfovean”!

85 de operatori în agricultura ecologică

Pentru partea de implementare a politicilor și strategiilor agricole, industrie alimentară, consultanță agricolă şi formare profesională, directorul DAJ Ilfov a făcut referire la campaniile de informare a producătorilor agricoli cu privire la:

Řajutorul de minimis în “Programul Tomata”, unde 332 de persoane au primit subvenția de 3.000 de euro în ciclul I, iar până la 15 septembrie a.c., pentru ciclul II au fost depuse 59 de cereri;

-ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii – 5 cereri;

-ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi – 15 cereri depuse;

-ajutorul de minimis pentru compensarea efectelor hidro-meteorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol – 48 de cereri depuse până acum;

-Programul de susți­nere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție și Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol – despre care au fost informate toate UAT-urile din județ;

-înregistrarea și avizarea fișelor de înscriere în agricultură ecologică – s-au înregistrat 85 operatori în agricultură ecologică din care: 38 comercianți, 14 procesatori, 24 producători, 8 importatori și 1 exportator;

-implementarea legislației privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării de terenuri – s-au primit 774 de oferte de vânzare teren însumând o suprafață de 616 ha, prețul minim 0,45 lei/mp și prețul maxim de 5.474 lei/mp și ­s-au eliberat 18 avize favorabile;

-atestarea produselor tradiționale – 4 produse tradiționale (Mici, Slănină fiartă cu usturoi, Cârnați la bardă și Piept de porc copt și afumat – toate la Mircea Măcelaru);

-situația certificatelor de origine emise pentru biomasă provenită din culturi energetice/deșeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producția de energie electrică – ­s-au emis 15 certificate de origine de biomasă;

-consiliere și elaborare de proiecte în vederea accesării de fonduri prin PNDR 2014-2020 – 123 de fermieri consiliați; 3 proiecte finalizate și 3 depuse; 3 modificări de plan de afaceri și 1 dosar de plată;

-activități de informare cu privire la realizarea proiectelor de amenajamente pastorale și a legislației în domeniu – unde s-au informat toate UAT-urile din județ cu privire la legislația în domeniu, în prezent fiind în lucru un proiect de amenajament pastoral pe o suprafață de 74,15 ha.

-eliberarea de autorizații de plantare/defrișare, pomi și arbuști fructiferi, nuci – s-au eliberat 4 autorizații de plan­tare (aproape 30 ha), 2 autorizații de defrișare (puțin peste 70 ha) și 15 autorizații de tăiere nuc (439 bucăți);

-eliberarea unei singure autorizații pentru cultivarea plantelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope în vederea utilizării în industrie (cultivare cânepă) și o singură autorizație de cultivare a tutunului.

Ambrozia, la Raport!

Conform HG 707/2018 – Normele metodologice de aplicare a Legii 62/2018 privind combaterea ambroziei, Comisia mixtă și-a desfășurat activitatea în perioada 1 iulie-15 iulie pe baza centralizatoarelor cu suprafețe de teren pe care s-a constatat existența bururienii, comunicate de autoritățile publice locale. Însă, din cele 40 de UAT-uri ilfovene, doar 20 au transmis aceste centralizatoare și au fost înregistrate la nivelul DAJ Ilfov 66 de petiții în ceea ce privește existența buruienii.

Comisia mixtă a constatat că perioada 1 iulie – 15 iulie, alocată pentru verificarea numărului mare de terenuri infestate cu ambrozie (810, potrivit centralizării datelor primite de la cele 20 de UAT-uri), este prea scută; apoi, identificarea actualilor proprietari ai terenurilor afectate (ca urmare a vânzărilor succesive) este greoaie și inexistența unor societăți care să execute lucrări de combatere a ambroziei.

În aceste condiții, s-a propus mărirea perioadei de efectuare a primului control și a cuantumului amenzilor și verificarea și identificarea corectă în baza de date a Serviciului de taxe și impozite a fiecărui UAT a actualilor proprietari de terenuri.

”Urmare adresei ­MADR 264535/01.10.2019 prin care se solicită (…) efectuarea de controale tematice suplimentare pe raza localităților unde a fost semnalată prezența unor focare de infestare a terenurilor cu bururiana ambrozia, Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov a făcut demersurile necesare demarării procedurilor în vederea efectuării de controale suplimentare în ceea ce privește stadiul de combatere a buruienii ambrozia, începând cu data de 28.10.2019”, a anunțat Georgiana Ene, care a adăugat că au fost comunicate adrese (referitoare la terenuri infestate identificate) către 27 de primării din județ, iar 23 au trimis date pentru centralizare. Astfel, au fost identificate alte 1.339 terenuri cu focare de ambrozie.

Inspecții agricole, în cifre

Legat de inspecțiile efectuate în sectoarele agricole – pe tematică vitivinicolă s-a urmărit identificarea de produse substituite și falsificate, precum și respectarea prevederilor legislației vitivinicole naționale și comunitare în vigoare, privind producerea, comercializarea, depozitarea și transportul produselor vitivinicole. Au fost efectuate în acest an 26 de controale și a fost eliberată o autorizație pentru spaţii autorizate pentru comercializarea vinului vrac. DAJ Ilfov a mai efectuat 984 de controale la agenții economici comercianți de legume și fructe proaspete, un control la agenții economici, comercianții de pâine și produse de panificație și 5 controale în activitatea organismelor de inspecție și certificare aprobate pe teritoriul României.

În domeniul Organismelor Modificate Genetic, controalele au stabilit că, pe raza județului Ilfov, în 2019 nu există cultivatori de plante modificate genetic, iar rezultatele inspecțiilor mai indică, pentru Ilfov, cultivarea a 49,97 ha de tutun sau înregistrarea a 43 de depozite de cereale. La nivelul județului nu sunt constituite încă organizații de îmbunătățiri funciare, au fost realizate 2 controale la cultivatorii de plante care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, 786 de controale pentru fazele de plantare şi rodire, aferente existenţei culturii de tomate în spatiul protejat corespunzătoare “Programului Tomata” sau 9 controale aferente existenței culturii de usturoi corespunzătoare ”Programului Usturoiul”.