COMUNICAT DE PRESĂ

Cursuri de formare profesională

 

              Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov derulează programe de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

              Pentru a beneficia de cursurile  de formare profesională, persoanele interesate trebuie să se înregistreze la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, respectiv la punctele sale de lucru din localităţile: Buftea, Clinceni, Jilava, Pantelimon, Săftica, Voluntari.

             Cursurile de formare profesională organizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov care sunt preconizate pentru luna martie 2013 sunt următoarele:

 – comerciant vânzător mărfuri alimentare;

 – lucrător în comerţ.

 Documentele pentru înscrierea la cursurile de formare profesională, sunt următoarele:

 – recomandare din partea centrului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere;

 – cererea de înscriere la programul de formare profesională;

 – actul de identitate, în original şi copie;

 – certificatul de naştere, în original şi copie;

 – actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;

 – actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice;

 – adeverinţa de venit emisă de Direcţia Generală  Finanţelor Publice Ilfov

             Informaţii suplimentare privind înscrierea, tematica şi organizarea cursurilor de formare profesională la nivelul judeţului Ilfov, pot fi obţinute de la sediul instituţiei noastre din str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, Bucureşti, tel: 0785/280.308; 0785/280.309, Compartimentul Formare Profesională.