COMUNICAT DE PRESĂ

Formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

          Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov derulează programe de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Aceste programe duc la creşterea competenţelor profesionale a beneficiarilor şi reintegrarea acestora pe piaţa muncii.

          Pentru a beneficia de cursurile  de formare profesională, persoanele interesate trebuie să se înregistreze la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, respectiv la punctele sale de lucru din localităţile: Buftea, Clinceni, Jilava, Pantelimon, Săftica, Voluntari.

         Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au acces la programele de formare profesională gratuite, dacă au fost cuprinse în servicii de informare şi consiliere profesională sau de mediere şi au recomandare pentru programul de formare profesională.

          Beneficiarii serviciilor de formare profesională gratuite sunt:

          – şomerii;

         – absolvenţii;

         – refugiaţii sau cei care au obţinut o altă formă de protecţie internaţională, conform legii;          

         – cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;

         – persoanele care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie;

         – persoanele care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă.

           Valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 de lei.

           De serviciile de formare profesională gratuite pot beneficia şi persoanele angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea acestuia,  pentru persoanele aflate în următoarele situaţii:

        – au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei  de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

        – au reluat activitatea după satisfacerea stagiului militar;

        – au urmat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea de invaliditate, cu condiţia, ca cererea să fie formulată în termen de 12 luni de la data reluării activităţii, o singură dată pentru fiecare situaţie.

           Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se încadrează în muncă, pot beneficia, până la finalizarea programului de formare profesională început, de aceste servicii gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat.

           Informaţii suplimentare privind înscrierea, tematica şi organizarea cursurilor de formare profesională la nivelul judeţului Ilfov, pot fi obţinute de la sediul instituţiei noastre din str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, Bucureşti, tel: 0785/280.308; 0785/280.309, Compartimentul Formare Profesională.