COMUNICAT DE PRESĂ

Situaţia încadrărilor în muncă la 31 ianuarie 2013

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov se preocupă îndeaproape de creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, relevant în acest sens fiind faptul că în luna ianuarie numărul total de şomeri a înregistrat o uşoară creştere însumând 3038, din care 1680 şomeri indemnizaţi. Rata şomajului continuă să rămână printre cele mai scăzute din ţară, la nivelul ultimei luni înregistrând valoarea cea mai scăzută la nivel naţional de 1.84%.

Numărul încadrărilor în muncă însumează 76 persoane ocupate la finele lunii ianuarie.

Prin servicii de mediere au fost ocupate 39 persoane, din care 31 pe durată nedeterminată. Ponderea cea mai mare din total o constituie şomerii indemnizaţi (59%).

O măsură activă accesată de şomeri tot mai mult în ultima perioadă este informarea şi consilierea profesională, solicitanţii cuprinşi în astfel de servicii fiind 360 până la 31.01.2013.