COMUNICAT DE PRESĂ

      ÎN SPRIJINUL ABSOLVENŢILOR

             În anul 2013, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov organizează în colaborare cu CRFPA Teleorman cursul de Inspector Resurse Umane (48 ore), adresat absolvenţilor de studii superioare.

             Prin proiectul “Integrarea în viaţa profesională activă a persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă din zona Bucureşti-Ilfov” sunt organizate următoarele cursuri: inspector resurse umane, broker imobiliar, intermediar în activitatea financiară şi comercială, director de vânzări şi consilier financiar bancar. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, beneficiar fiind Fundaţia Universitară Hyperion cu care A.J.O.F.M. Ilfov a încheiat un protocol de colaborare.

            Sprijinirea absolvenţilor de studii superioare în căutarea unui loc de muncă  constă în principal în acordarea de servicii de informare şi consiliere profesională, informarea acestora cu privire la oportunităţile de încadrare în muncă sau reconversie profesională, facilitarea accesului la locurile de muncă vacante, precum şi acordarea celorlalte servicii specializate prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

             Facilitarea accesului absolvenţilor cu studii superioare la piaţa muncii se referă la informarea absolvenţilor cu privire la oportunităţile şi riscurile pe piaţa muncii (prevenirea muncii la negru şi a migraţiei ilegale, etc.), sprijin în alcătuirea unui CV şi a unei scrisori de intenţie cât mai relevante pentru experienţa lor în piaţa muncii.

            În anul 2013 se va organiza o bursă generală a locurilor de muncă, precum şi o bursă a locurilor de muncă pentru absolvenţii de învăţământ universitar.

             Avantajul acestui eveniment constă în posibilitatea punerii în contact direct a angajatorilor şi absolvenţilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, aceasta crescând şansele de a găsi un loc de muncă, potrivit opţiunilor, abilităţilor, pregătirii şi aspiraţiilor individuale.