● Solicitanţii care depun cerere unică de plată pentru prima dată şi solicită plată pentru agromediu, trebuie să verifice dacă terenurile agricole pe care le utilizează se află în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) eligibile. Această verificare se poate face la: sediul centrelor locale şi judeţene APIA; primării, Direcţiile Agricole Judeţene, pe site-ul MADR, în PNDR 2007-2013 (anexa 4B2). 

● Cererile de sprijin se depun la Centrele Județene / Locale ale APIA, se aplică „bifele” în câmpurile de pe cerere corespunzătoare măsurii, se semnează angajamentul, iar în declaraţia de suprafaţă, în dreptul parcelelor pentru care se solicită plata pentru agromediu, trebuie aplicat codul pachetului de agromediu solicitat. 

● Dacă un fermier are un angajament de agro-mediu în desfăşurare şi dacă doreşte majorarea suprafeţei sub angajament cu mai mult de 50% sau cu 1 ha faţă de suprafaţa angajată în primul an, trebuie să semneze un nou angajament, care va începe din acest an pentru suprafaţa majorată şi se va derula pe o nouă perioadă de 5 ani. 

● Dacă pe o parcelă există angajament în desfăşurare din anii anteriori pentru pachetul 1 şi în anul curent de cerere se solicită şi pachetul 2 pe aceeaşi parcelă, fermierul trebuie să semneze un nou angajament de 5 ani, pentru pachetul 1.2. 

● Dacă un fermier care a solicitat sprijin financiar pentru agromediu, este în primul an de angajament şi doreşte să retragă total sau parţial suprafaţa pentru care a făcut solicitarea, o poate face în orice moment (până la emiterea deciziei de plată), cu excepţia cazului în care fermierul a fost înştiinţat de­spre neregulile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare), sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului, sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate sau o parte a parcelelor selectate/aflate sub angajament. 

ATENŢIE !!! Pentru fermierii care au accesat măsura de agromediu 214 în anul 2008, ultimul an de angajament a fost 2012; fermierii care, în intervalul 2009- 2012, au mărit suprafaţa angajată cu mai mult de 1 ha sau 50% au semnat un nou angajament aşa încât în anul de cerere 2013 trebuie să reînnoiască cererea unică de plată, prin aplicarea ,,bifelor” în câmpul de pe cerere, corespunzător măsurii şi să înscrie pachetul corespunzător în dreptul fiecărei parcele. Fermierii care au închis angajamentul de AM în anul 2012 şi care doresc să beneficieze în continuare de plăţile compensatorii din măsura 214, vor semna un nou angajament pe o durată de 5 ani la depunerea cererii unice de plată.