Ion Nicuț, director executiv și Marius Radu, director coordonator adjunct sunt cei care conduc activitatea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură(APIA), Centrul Județean Ilfov. Principalul obiectiv al acestei Agenții este sprijinirea fermierilor ilfoveni în efortul de adaptare a activității lor la modelul de agricultură europeană, prin derularea unor măsuri de finanțare națională și europeană nerambursabilă. Domniile lor au detaliat, pentru Jurnalul de Ilfov activitatea acestui Centru județean.

“Noi lucrăm pentru fermier!”, ne-a spus dl. director Marius Radu. „Dacă fermierul este în câmp și muncește zi și noapte, tot așa muncim și noi, fără încetare. Avem o colaborare deschisă cu aceștia. În această perioadă noi desfășurăm la nivelul județului o acțiune de control pentru a verifica veridicitatea celor declarate de fermieri în privința limitelor și suprafețelor agricole, respectarea bunelor condiții agricole și de mediu, verificarea tipului de cultură și măsurarea suprafețelor eligibile ale terenurilor agricole”, ne-a informat domnia sa. Controlul anual se efectuează prin două metode, teledetecție sau prin măsurători clasice. Anul acesta, în urma eșan­tio­nării hotărâ-te de APIA Central, prin teledetecție sunt controlați 219 fermieri, la nivelul județului. Prin măsurători clasice sunt controlați un număr de 131 de fermieri, cu un număr un număr total de 4.257 de parcele, care însumează suprafața totală 30.967, 26 ha. “Scopul nostru nu este  să-i găsim neapărat  cu nereguli, ci încercăm să-i consiliem să nu mai greșească.”, precizează Marius Radu. Totuși, dacă se constată nereguli, cei în cauză pot fi sancționați. Astfel, pentru o suprafață neconformă cuprinsă între 0-3% nu se va plăti subvenția pe această întindere de teren. Dacă procentul se situează între 3-20%, sancțiunea se dublează. Dacă procentul reprezintă între 20-50% din suprafață, fermierul va fi obligat să returneze subvențiile pe ultimii 3 ani. În fine, dacă suprafața necorespunzătoare reprezintă peste 50% din cultură, pe lângă rambur-sarea subvențiilor pe ultimii trei ani, cel vinovat nu va mai avea dreptul să primească ajutoare în următorii 3 ani.

Anul acesta s-au primit la nivelul județului Ilfov un număr de 3.411 de cereri de solicitare a plății unice, însumând o suprafață totală de 69.930,61 ha, în creștere cu aproape 6 mii de hectare față de anul 2011.  „Aceasta se datorează, în primul rând, faptului că am efectuat întotdeauna plățile la timp. Totodată, am acordat permanent ajutor și consiliere pentru a-i determina pe oameni să-și lucreze terenurile.”, subliniază dl. Marius Radu.  „Chiar dacă se termină programul de lucru, noi nu trimitem oamenii acasă, ci stăm până rezolvăm toate problemele, mai ales că unii dintre ei vin din capătul celălalt al județului. Mai mult, pe cei care din diferite motive nu se pot deplasa la sediul Agenției, îi transportăm cu propriile mijloace, tocmai pentru a-i ajuta și determina să și lucreze pământul. Astfel, oamenii sunt motivați, mai ales că subvențiile au crescut an de an, ceea ce aduce după sine creșterea suprafețelor cultivate.”, mai spune domnia sa.


Acte necesare pentru depunerea dosarelor pentru subvenții


1. Dovada privind dreptul de utilizare a terenului: titlu de proprietate, contract arendă, convenție civilă, contract de comodat etc.

2. Adeverință de la primărie prin care se certifică utilizarea terenului.

3. Copie după B.I., C.I. și după contul în bancă.

4. Cerere tip, care se găsește publicată în Monitorul Oficial, sau pe site-ul APIA. Solicitanții pot intra în posesia acestor cereri și la sediul Centrului Județean Ilfov al APIA, str.Cernișoara, nr. 92 A, sector 6, București.