APIA va controla, până în 3 august, exploataţiile de ovine şi caprine pentru care au fost depuse cereri de solicitare a Plăţilor Naţionale Directe Complementare /PNDC/, sector zootehnic, în anul 2013.

Echipele APIA urmează să verifice existenţa reală a efectivului total de animale pentru care s-a solicitat prima pe cap de animal şi corespondenţa dintre efectivul înscris în cerere şi efectivul existent în exploataţie, la data controlului. Totodată, se are în vedere identificarea animalelor cu o crotalie auriculară simplă, în cazul animalelor născute până la 1 ianuarie 2008 şi a celor cu două crotalii auriculare simple şi acelaşi cod unic de identificare, în cazul animalelor născute în perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2009.

De asemenea, se urmăreşte identificarea animalelor cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi cod unic de identificare a animalului, pentru cele născute începând cu data de 1 ianuarie 2010. Fermierii trebuie să mențină efectivul de ovine/caprine pentru care au solicitat prima, la adresa menţionată în cerere, până pe 3 august 2013, inclusiv. 

Animalele găsite la control fără crotalii, sau incorect identificate sunt  considerate animale nedeterminate, ceea ce poate generea penalităţi sau excluderi de la plată. În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat primă pe cap de animal devine neeligibilă.

A început sesiunea de depunere a cererilor pentru cota de lapte

În perioada 1 iunie – 31 iulie 2013, se desfăşoară sesiunea de depunere a cererilor de acordare a unei de cote de lapte din rezerva naţională. 

Producătorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fi depășit cota individuală de lapte, sau să fi început activitatea în timpul anului de cotă;

b) să deţină exploataţii cu un efectiv minim de 2 capete vaci de lapte la sfârşitul anului de cotă, sau la data solicitării.

Documente necesare

●act de identitate (BI/CI);

●cod unic de înregistrare, după caz;

●cardul de identificare a exploataţiei la ANSVSA;

●paşapoartele vacilor de lapte care fac obiectul extinderii exploataţiei sau investiţiei noi, pentru care s-a solicitat cota din rezerva naţională, după caz;

●documentele prin care se demonstrează cantitatea de lapte obţinută şi comercializată pentru care s-a solicitat cota din rezerva naţională; 

●declaraţie pe propria răspundere privind surplusul de lapte vândut direct, faţă de cota deţinută, în cazul solicitării de cotă din rezerva naţională pentru vânzări directe. Cantitatea minimă a cotei din rezerva naţională ce poate fi solicitată  este de 1000 de kg, iar cantitatea maximă este de 1.800.000 kg. Formularele tip se depun la Centrul Judeţean APIA pe raza căruia funcţionează exploataţia.