APIA  a încheiat convenții privind finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente de către beneficiarii Măsurii 215 – Plăți privind Bunăstarea animalelor – Pachetul b -păsări (anul II de angajament).

În urma încheierii acestor convenții, APIA va emite solicitanților o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor – Pachetul b -păsări, în perioada 16 octombrie — 15 noiembrie 2013, suma în euro reprezentând 30% din valoarea sprijinului solicitat de beneficiar, precum și faptul că solicitantul nu are notificări de neconcordanțe/ neconformități emise de către APIA pentru deconturile justificative afe­rente cererii de ajutor depuse pentru anul I de angajament.

Valoarea creditului acordat de către instituțiile financiar bancare va fi de până la 90% din suma cuvenită beneficiarului, pentru creditele acordate de bancă până la data de 31.12.2013 inclusiv, la cursul leu/ euro comunicat de Banca Centrală Europeană la data solicitării creditului. În cazul creditelor acordate începând cu data de 01.01.2014, ­cursul leu/ euro va fi cel comunicat de Banca Centrală Europeană la data de 31.12.2013. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii garantează 80% din valoarea creditului contractat de fermier. Banca are sarcina să informeze beneficiarii privind obligația acestora de a suporta contravaloarea do­bân­zilor, diferențelor de curs valutar, comisioanelor bancare și de garantare ce decurg din aceste credite.  

APIA recomandă potențialilor beneficiari interesați să își aleagă creditorul numai după un studiu atent al condițiilor de creditare impuse de fiecare bancă, pentru a obține condițiile de creditare cele mai avantajoase și care se potrivesc cel mai bine profilului exploatației sale. Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente creditelor, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, respectiv între 6% și 9 %, inclusiv comisioanele aferente creditului, de maximum 1%. Totodată, banca trebuie să facă dovadă că în perioada 2008-2012 a acordat credite beneficiarilor axei I – Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, axei III – Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și axei IV Leader din Programul Național de Dezvolare Rurală 2007-2013. 

Toate convențiile încheiate între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – bancă și Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro.