Săptămâna trecută vă anunţam că Fondul Monetar Internaţional a acceptat introducerea coplăţii la externare, propusă de Ministerul Sănătăţii. Ea va fi pusă în apli-care începând cu data de 1 martie. Proiectul de act normativ privind Contractul Cadru pe 2013-2014, stabilește ca această taxă să fie cuprinsă între 5 lei și 10 lei. “Co-plata se încasează pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile/compartimentele cu paturi din unităţile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare și aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spita-lizare continuă, nivelul minim al coplăţii este  de 5 lei, iar nivelul maxim este de 10 lei. Valoare coplăţii este stabilită de fiecare unitate sanitară cu paturi pe bază de cri-terii proprii, cu avizul Consiliului de administraţie al unităţii sanitare respective”, se arată în document.