În Comunitatea Europeană este utilizat sistemul ”cotei de lapte”, ce are drept scop regularizarea -în fapt, limitarea- producţiei de lapte şi a produselor lactate din Uniunea Europeană. Măsura a fost luată ca urmare a marilor surplusuri de lapte şi produse derivate care se înregistrau an de an în Comunitate.

Aceste surplusuri, care se situau la circa 1 milion tone de lapte praf degresat şi 1 milion tone unt, implicau cheltuieli extrem de mari cu stocarea, cifrate la peste 40 la sută din totalul cheltuielilor Uniunii Europene pentru agricultură. La introducerea sistemului cotei de lapte, în anul 1984, fiecărui stat membru i-a fost alocată o cotă naţio­nală de producţie.  La rândul său, fiecare stat a alocat fiecărui producător o anumită cotă individua­lă de lapte, pe care respectivul o poate comercializa fără a plăti o taxă de depăşire a cotei. Anul de cotă la lapte pentru care se fac alocările se desfăşoară între 1 aprilie şi 31 martie. 

Sistemul european implică două tipuri de cote: cota pentru livrări şi cota pentru vânzări directe. Un producător individual poate deţine ambele tipuri de cotă, dar co-ta care face obiectul monitorizării este cota pentru livrări. Această cotă reprezintă cantitatea de lapte care părăseşte exploataţia agricolă pentru a fi tratată sau prelucra-tă de către un cumpărător, fără a-i fi impusă o taxă. Pe de altă parte, cota pentru vânzări directe este reprezentată de cantitatea de lapte şi produse din lapte pe care un producător o poate vinde direct pe piaţă într-un an de cotă, fără a-i fi impusă o taxă. În perioada preaderare, România a obţinut o alocare a cotei de lapte din partea Comisiei Europene. Cota a fost alocată la sfârşitul anului 2004 şi a fost stabilită la 3.245.000 tone, dintre care 1.093.000 tone pentru livrări la producători, 1.964.000 tone pentru vânzari directe şi 188.000 tone la rezerva naţională. În cazul depăşirii cotei naţio­na­le, Româ­nia plăteşte către Comisia Europeană o taxă de 27,83 euro pentru fiecare 100 kg. vândute în plus. Taxa va fi repartizată tuturor producătorilor care au contribuit la depăşirea cotei naţionale prin depăşirea cotelor individuale.

Cotele de lapteîn Ilfov

La nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA Centrul Judeţean Ilfov, cotele de lapte curente, valabile la data de 31 martie 2012 pentru anul de cotă 2011-2012, sunt următoarele: 

– cota pentru livrări – 7.146.319 kg, cu un număr de 14 producători

– cota pentru vânzări directe – 6.213.942 kg, cu un număr de 747 producători. 

Numărul de producători la nivelul judeţului Ilfov care şi-au depus declaraţia anuală de vânzări directe este de 725, adică peste 97 la sută.