Consiliul Fiscal a avizat negativ propunerea de modificare a Codului fiscal, avertizând că reducerile de taxe vizate ar duce la deviaţii de proporţii de la ţintele bugetare pe termen mediu, cu deficite efective de peste 3%, până în 2019, când deficitul structural va ajunge aproape de nivelul din 2010.

Consiliul fiscal consideră drept nesustenabile reducerile ample la nivelul taxelor şi impozitelor, pe care aceasta le prevede, şi excesive estimările guvernamentale cu privire la cuantumul veniturilor generate de creşterea economică suplimentară, determinată de măsurile de relaxare fiscală.

Proiectul noului Cod Fiscal şi cel al Codului de Procedură Fiscală au fost aprobate de Guvern. Documentul prevede reducerea cotei standard de TVA pentru toate bunurile şi serviciile, de la 24%, în prezent, la 20% începând cu 1 ianuarie 2016 şi la 18%, din 2018, şi extinderea, tot de anul viitor, a listei produselor cu TVA redus la 9%, de la carne, peşte, lapte şi pâine, la animale vii şi păsări vii, din specii domestice, ouă de păsări, legume, fructe comestibile şi preparate din acestea, precum şi pentru accesul la evenimentele sportive.

 

Consiliul Fiscal este o instituţie independentă, înfiinţată prin legea responsabilităţii fiscal-bugetare, şi este compusă din cinci membri cu experienţă în domeniul politicilor macroeconomice şi bugetare. Membrii Consiliului Fiscal sunt numiţi de către Parlament, pe o perioadă de 9 ani, la propunerea Academiei Române, Băncii Naţionale a României, Academiei de Studii Economice Bucureşti, Institutului Bancar Român şi Asociaţiei Române a Băncilor, care nominalizează, fiecare o singură persoană.