Din ciclul: „greaua moștenire”

Povesteam, într-un articol anterior, despre situația nefirească în care se află satul Buda. Proprietățile locuitorilor din această așezare, reînființată prin Hotărârea de Guvern 492/1991, se află amplasate, conform planurilor cadastrale existente, fie în Bragadiru, fie în Măgurele, deși localitatea se află în componența comunei Cornetu. Acest lucru creează nenumărate încurcături, atât autorităților locale implicate, cât și, mai ales locuitorilor de aici.

Situația descrisă, atunci, de primarul din Cornetu, Adrian Stoica, nu corespunde întru totul realității, după cum am aflat de la Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov. Lucrurile sunt mult mai încurcate, iar vina acestei situații o poartă bâlbâielile administrative, petrecute în ultimii 23 de ani. Directorul OCPI Ilfov, Ruxandra Ghiba, s-a oferit să ne descâlcească ghemul încâlcit al acestei situații.

Totul a început în 1991

Actul normativ care a declanșat desfășurarea evenimentelor a fost HG 492/14.07.1991, emisă de Guvernul Petre Roman. Aceasta hotăra, „transmiterea din patrimoniul SC SAIC „Bragadiru” SA, în administrarea Primăriei comunei Cornetu, Sectorul Agricol Ilfov, Municipiul București a terenurilor în suprafață de 86 de hectare, conform planului anexat.” Pe terenurile atribuite comunei Cornetu urmau să fie refăcute gospodăriile locuitorilor fostului sat Buda, precum și să se execute lucrările de infrastructură necesare (drumuri, instalații tehnico-utilitare etc). Acum apare și prima „disfuncționalitate”, din lungul șir al celor care au dus la situația actuală. „În anexa Hotărârii de Guvern se prevedea un schimb de terenuri, care nu a fost realizat, însă, niciodată. Cele 86 de hectare de teren cedate de SAIC „Bragadiru” în administrarea Primăriei Cornetu erau amplasate în imediata vecinătate a limitei administrative de nord-est a comunei Cornetu, spre București. La rândul ei, Primăria Cornetu trebuia să cedeze o suprafață similară de teren fostului CAP Cornetu, în vederea aplicării legii 18/1991, în beneficiul locuitorilor acestei comune, iar fostul CAP Cornetu trebuia să cedeze, la rândul său, Primăriei Cornetu o suprafață echivalentă pentru refacerea satului Buda”, ne-a povestit directorul OCPI. 

„Ping-pong” cu terenuri

Dar „distracția” nu se oprește aici. Transferul acestor terenuri nu a mai avut loc, pentru că SAIC „Bragadiru” cedează 60 de hectare, din suprafața de 86, comunei Clinceni, tot în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, terenul aparținându-le de drept cetățenilor acestei localități. Drept urmare, s-a căutat un alt amplasament pentru satul Buda. Dar, nici acum, demersul nu a avut succes. În căutarea unui nou amplasament, deja acum „celebra” SAIC „Bragadiru” cedează alte două terenuri, unul de 40 de hectare, situat pe teritoriul comunei, pe atunci, Bragadiru și o altă suprafață, de 46 de hectare, aflată pe teritoriul comunei Mihăilești, județul Giurgiu. Deși, inițial, foștii locuitori din Buda au acceptat această soluție, ulterior au semnalat anumite aspecte care făceau imposibilă exploatarea eficientă a gospodăriilor. Următoarea soluție au găsit-o specialiștii din Ministerul Agriculturii și ai Direcției Generale pentru Agricultură București care, împreună cu reprezentanții locuitorilor fostului sat Buda, au semnat, pe data de 04.05.1992, un proces-verbal de stabilire a unui nou amplasament. Conform acestuia, SAIC „Bragadiru” cedează o suprafață de 86,97 ha. Dar, la enumerarea parcelelor, s-a constatat că 36,50 ha sunt înscrise în planul cadastral al comunei Măgurele, iar 50,47 ha aparțin comunei Bragadiru. După aproape doi ani de dispute și tergiversări, Comisia de Fond Funciar a Municipiului București și SAI, emite Hotărârea nr. 129/17.02.1994 care consfințește amplasamentul stabilit de procesul-verbal din 04.05.1992.

Uite satul, unde-i satul?

Așadar, Hotărârea nr. 129/1994, completată cu Hotărârea 137/11.06.1998, împreună cu procesul-verbal amintit, reînființau satul Buda ca sat aparținând de comuna Cornetu, pe o suprafață de 86 ha, așa cum prevedea prima hotărâre de Guvern, dar pe un amplasament situat pe raza administrativ teritorială a localităților Bragadiru și Măgurele. Aceste acte normative sunt întărite și de sentința civilă 70/13.01.95, astfel că, prin procesul verbal de predare-primire din 22.12.1999, Primăria Cornetu intră în posesia terenului amintit. Ulterior, foștii locuitori din Buda sunt puși în posesie și, în urma aprobării PUG-ului comunei, primăria a început să emită primele autorizații de construire. Dar, conform planului cadastral, pe care OCPI nu-l poate încălca, construcțiile au fost înscrise, în funcție de locul unde au fost ridicate, în cărțile funciare ale localităților Bragadiru și Măgurele. „Pentru această situație, cadastrul nu poartă nicio vină. Noi nu putem încălca legea. Dacă terenul figurează în planul cadastral pe teritoriul uneia dintre cele două localități, noi nu-l putem înscrie decât acolo!”, afirmă Ruxandra Ghiba.

O comisie generoasă

În iulie 2009, Prefectura Ilfov mai întreprinde un demers pentru clarificarea situației, când emite Ordinul nr. 1.007/14.07.2009, prin care s-a înființat o Comisie de delimitare și marcare a hotarelor comunei Cornetu, față de Bragadiru, Măgurele și Clinceni. Comisia, din care făceau parte și primarii localităților amintite, a stabilit, de comun acord, noile limite ale satului Buda. Doar că, de data aceasta, au fost transferate către Cornetu 130,4 ha, în loc de 86 ha, din care 39,1ha erau situate în Măgurele, iar 91,3 ha, în Bragadiru, procesul verbal fiind semnat în data de 16.07.2009. Ulterior, prin adresa către Ministerul Administrației și Internelor se solicita promovarea unui proiect de hotărâre de Guvern, prin care să se modifice ­anexa Hotărârii nr. 492/1991. „Acest proiect nu a putut fi promovat de MAI deoarece presupunea extinderea limitelor teritoriale în dauna celor două localități. Răspunsul ministerului sublinia că orice astfel de modificare se efectuează numai printr-o lege și numai după consultarea prealabilă, prin referendum, a locuitorilor localităților implicate”, ne-a precizat directorul OCPI Ilfov.

Drumurile din Buda aparțin domeniului public din Cornetu!

Cu toată incertitudinea situației juridice a satului Buda, în 2010, Guvernul României adoptă Hotărârea nr. 965 prin care drumurile cuprinse în perimetrul propus, dar neaprobat al noului sat Buda, trec în domeniul public al comunei Cornetu. Această decizie nu a fost contestată de nimeni, iar hotărârea a fost pusă în aplicare. 

Nici măcar întâlnirile de conciliere inițiate de intrarea în vigoare a Legii nr. 133/2012, privind modificarea Legii cadastrului nr. 7/1996 nu au dus la niciun rezultat. Pe parcursul celor trei întâlniri avute între reprezentanții localităților implicate nu s-au putut stabili, amiabil, limitele de hotar. „Domnul primar din Cornetu nici măcar nu s-a prezentat la aceste întâlniri…”, ne-a informat Ruxandra Ghiba.

Ultima soluție – justiția

Ca urmare a acestei situații, prefectul județului a sesizat instanța de judecată competentă, care va trebui să soluționeze cauza. „Această situație conflictuală și incertă a fost creată de nerespectarea HG nr 492/1991 de către părțile implicate. Concret, SAIC „Bragadiru” a cedat Primăriei Cornetu suprafața de teren în altă locație decât cea prevăzută în anexă, iar Primăria Cornetu nu a făcut schimbul de terenuri cu fostul CAP Cornetu. Până la soluționarea litigiului,  vor fi luate în considerare limitele de lucru ale OCPI, respectiv limita conform cărei au fost atribuite numerele cadastrale”, a concluzionat directorul OCPI.