Fermierii care își păstrează recoltele în depozite trebuie să acorde o atenție deosebită stârpirii dăunătorilor, care le pot provoca pagube importante. Printre cei mai întâlniți dușmani ai recoltelor se numără insecte precum gărgăriţa orezului depozitat – Sitophilus oryzae, cariul cerealelor – Rhyzopertha dominica, gândacii făinii – Tribolium confusum, Tribolium castaneum, gărgăriţa grâului depozitat – Sitophilus granarius, gândacul din Surinam – Oryzaephilus surinamensis, molia fructelor uscate – Plodia interpunctella, gărgăriţa fasolei – Achanthoscelites obtectus etc. Lor li se pot adăuga acarieni (acarianul făinii – Acarus siro) sau rozătoare (şoarecele de casă – Mus musculus, şobolanul cenuşiu – Ratus norvegicus, şobolanul negru – Ratus ratus etc.). Pentru combaterea lor, specialiştii de la Alcedo recomadă o serie de insecticide şi rodenticide, utile pentru dezinsecţia şi deratizarea depozitelor. Din gama insecticidelor, pentru combaterea dăunătorilor de depozit, se poate utiliza: Actellic 50 EC, Agroxin, K-obiol EC 25, Reldan 22 EC, iar din gama rodenticide: Protect B Pellets, sau Protect Bait Blocks.