Nu trebuie să aştepţi ziua praznicului pentru a cere ajutorul marilor Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan. Acasă, la şcoală, la serviciu, oriunde şi în orice situaţie te-ai afla, mulţumeşte-le Sfinţilor Ierarhi că veghează asupra ta şi roagă-i să-ţi dăruiască înţelepciunea şi tăria în credinţă, de care ai atâta nevoie pentru a ieşi din impas şi a prospera în viaţă. Cu bunătatea lor, vor duce rugile tale către Dumnezeu Tatăl şi-ţi vor împlini dorinţa. Iată o rugăciune care ţi-ar putea înfrumuseţa viaţa, printr-o minune!

1.

Sfinţilor Ierarhi ai lui Hristos,

Lauda Bisericii,

Vasile înţelepte – stâlp al credinţei,

Grigorie prealuminate – minte Cerească,

Ioane Gură de Aur – propovăduitorul înflăcărat al pocăinţei,

Voi cei ce aţi fost dăruiţi Bisericii,

În vremuri de cumpănă,

Pentru a descoperi credinţa cea adevărată,

Primiţi această smerită rugăciune,

Pe care o înalţ către voi, sfinţilor.

Dăruiţi-mi mie, păcătosului,

Adevărata cunoaştere

Şi învăţaţi-mă,

Cum se cuvine să trăiesc,

Eu, cel ce port cu nevrednicie numele creştin.

Sârguiţi-vă, sfinţilor, să mă scoateţi,

Din smintelile acestei lumi ticăloase,

Aşa cum, odinioară aţi făcut cu cei pe care i-aţi păstorit.

Fiţi, deci, călăuzele mele către Cer!

Mijlociţi cu rugăciunile voastre pe lângă Dumnezeu,

Să-mi dăruiască iertare, smerenie şi înţelepciune!

Voi, cei care trăiţi în Cer,

Rugaţi-vă, sfinţilor,

Ca şi eu, cel ce trăiesc pe Pământ,

Să le gândesc şi să le fac pe cele de sus.

Fiţi alături de mine,

Sfinţilor Trei Ierarhi,

În viaţa aceasta şi după moarte,

Ca şi eu să mă împărtăşesc de fericirea cea veşnică,

2.

Mari învăţători şi deobşte izbăvitori oamenilor,

Îndreptători ai obiceiurilor v aţi arătat sfinţilor,

Înţelepţi şi împodobiţi de Dumnezeu:

Vasile cel Mare,

Cel ce ai arătat şi ai cuvântat cu înţelepciune tare şi neschimbată,

Grigorie Teologul,

Cel ce ai fost desfătarea limbii,

Dulceaţa auzului, mângâierea inimii

Şi îngereasca pâine de suflete hrănitoare,

Şi, Ioane Gură de Aur,

Râu al darurilor duhovniceşti,

Umplut până la vărsare,

Organ aurit al predicilor,

Al pocăinţei, milosteniei, smereniei, umilinţei,

Al privegherilor, al iubirii de aproapele

Şi apărătorul celor asupriţi şi nedreptăţiţi,

Eu, împreună cu voi,

Doresc a-I aduce Domnului, laude,

Acum şi pururea,

Şi-n vecii vecilor,

Amin!