Trăim într-o lume în care există foarte multe căi de comunicare, mijloace care facilitează relaţiile interumane. Şi totuşi, certurile şi despărţirile sunt tot mai frecvente.  

În zilele noastre, foarte multe căsnicii se destramă, şi tot mai mulţi tineri singuri aleargă să-şi găsească jumătatea. Dar, în multe cazuri, eforturile lor sunt zadarnice. Dacă te numeri printre cei care-şi caută sufletul pereche, iar acesta întârzie să apară, nu trebuie să cazi în deznădejde. E doar o chestiune de timp. Înseamnă că trebuie să înveţi lecţia răbdării şi a credinţei în cuvântul şi iubirea de Dumnezeu.

Iubirea este sentimentul cel mai pur şi mai înălţător. Şi, totodată, cel mai greu de descoperit şi de menţinut, ulte­rior. Dacă încă nu ţi-ai găsit un iubit sau o iubită care să-ţi împărtăşească sentimentele sale pure, e momentul să meditezi puţin la ceea ce cauţi, la ceea ce dai şi ce vrei să primeşti. Ca să câştigi marea iubire trebuie, în primul rând, să ştii ce, unde şi cum să o cauţi. Desigur, există un partener de viaţă care ţi-a fost rânduit de Dumnezeu. Însă, lung e drumul care te duce spre el. Atât femeia cât şi bărbatul sunt creaţii extraordinare ale Tatălui nostru Ceresc. De aceea, prea sfinţii părinţi ne spun că în realitate nu există nici un grad de rudenie între soţ şi soţie, cei doi fiind unul singur. 

Aşadar, din punct de vedere religios, e aproape impropriu spus că există jumătatea ta. În femeia sau în bărbatul pe care L-a pregătit Domnul pentru tine, să te ajute, să te susţină, să-ţi fie aproape la bine şi la rău, la vremuri bune şi la vremuri grele, să te ocrotească şi să te împlinească stă toată puterea cu care a fost înzestrat/ă de către Tatăl Creator. Acea persoană este capabilă să-ţi aline suferinţa, să-ţi ofere iubirea desăvârşită prin care te face să munceşti cu spor, să câştigi războaie şi să găseşti întotdeauna soluţii pentru rezolvarea problemelor care te apasă. Ea este persoana de care ai nevoie în viaţă şi aceasta este iubirea care te pune în valoare, te împlineşte, te înalţă şi te face fericit. 

Nu căuta iubirea înşelătoare! Cere-I Domnului partenerul binecuvântat 

Lasă-ţi viaţa în mâinile lui Dumnezeu. E important să ai o credinţă solidă în puterea divină şi să-I ceri ceea ce ai nevoie. Ceea ce El a pregătit special pentru tine. Pentru că tu eşti fiul Lui şi te iubeşte nespus, pune la loc de cinste un suflet bun, un om special alături de care să fii fericit o viaţă întreagă. Cere şi ţi se va da. “Căutați și veți găsi/ Bateți, și vi se va deschide. Căci orişicine cere, ca­pătă/ Cine caută, gă­sește/ Și celui ce bate, i se deschide. / Cine este omul acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră?/ Sau, dacă-i cere un pește, să-i dea un șarpe?/ Deci, dacă voi, cari sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!” (Matei 7:7-11) 

Nu căuta iubirea cea înşelătoare. Nu te orienta după frumuseţea fizică, nu urmări posibilităţile financiare şi materiale. Caută acea smerenie, acel suflet curat de care ai nevoie. Aşteaptă cu răbdare ce e mai bun pentru tine şi ai să vezi că iubirea pe care Dumnezeu a binecuvântat-o pentru tine va apărea în viaţa ta, în sufletul şi în mintea ta. Şi, odată cu ea, vei vedea cum se schimbă radical traiul tău de zi cu zi.

Rugăciunea care-ţi aduce sufletul pereche

Ajută-mă, Doamne, 

Ajută-mă, cum numai Tu mă poţi ajuta. 

De multe ori ispita singurătăţii mi-a rănit inima, 

De multe ori diavolul deznădejdii a lovit în poarta sufletului meu. 

De atâta durere inima mea s-a strâns, 

Şi nu este nimeni care să îmi aline durerea. 

La Tine alerg, Doamne, nădejdea mea, întărirea mea, lumina vieţii mele.

Ajută-mă să am o familie bineplăcută Ţie, 

O familie peste care să se reverse mulţimea binecuvântărilor Tale.

Fereşte-mă, Doamne, de tot răul. 

Fereşte-mă de o alegere greşită. 

Fereşte-mă de minciuni, de răutate, de ­desfrâu.

Să nu mă înşele frumuseţea cea de grabă trecătoare,

Ci să caut mai ales frumuseţea sufletească. 

Să nu mă orbească dragostea pătimaşă, 

Nici să nu mă biruie patimile şi poftele.

Tu ştii, Doamne, nepriceperea şi slăbiciunea minţii mele.

Izbăveşte-mă prin harul Tău de neputinţele care mă apasă.

Vino în ajutorul meu, Iubitorule de oameni! 

Dăruieşte-mi înţelepciune şi răbdare. 

O, grea este crucea răbdării, şi greu îmi este să nu fiu covârşit de ea. 

Dar în Tine îmi pun nădejdea.

Ajută-mă, Doamne, 

Să iubesc Biserica, 

Să stărui în rugăciune

Şi să am râvna pentru împlinirea poruncilor Tale. 

Să mă spovedesc ori de câte ori umbra păcatului va tulbura mintea mea, 

Mai înainte ca gândul murdar să devină faptă. 

Dăruieşte-mi ca primind dezlegare de păcate,

Să-mi îndrept viaţa după cum Îţi este bineplăcut Ţie.

Fă să-mi fie mie familia cale de mântuire, cale de bucurie.

Să nu caut împlinirea cea înşelătoare cu care mă ademeneşte această lume, 

Ci să caut dragostea pe care ai binecuvântat-o la nunta din Cana Galileii.

Să îmi fie familia prilej pentru a-Ţi mulţumi în fiecare zi. 

Şi la vreme potrivită, dăruieşte-mi, Doamne, 

Copii credincioşi şi sănătoşi, care să ducă o viaţă curată şi sfântă. 

Amin!