Familia este cel mai de preț dar pe care ni-l oferă Divinitatea. Este unul dintre modurile prin care Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește. Persoanele alese de Tatăl Creator să ne iubească, să ne însoțească prin viață, ne înnobilează sufletul, ne înfrumusețează traiul și ne împlinesc. Atât timp cât avem la temelia familiei dragostea și suntem uniți cu Dumnezeu, suntem binecuvântați, protejați și avem calea deschisă spre fericire.

La baza familiei împlinite, se află harul sfânt primit de la Bunul Dumnezeu, prin taina Căsătoriei. ”Căsătoria, ca Sfântă Taină, oferă ocazia pentru părinți să fie asemănători cu Dumnezeu, prin puterea de a crea viață, iar viața este darul suprem primit de la Creatorul nostru și, totodată, una dintre tainele care covârșesc mintea noastră omenească. De aceea, părinții sunt chemați de a avea o mare responsabilitate, dar și datoria de a nu trata cu superficialitate și neglijență darul vieții”, explică preotul Marius Gagea, parohul Bisericii Acoperământul Maicii Domnului, din satul Roșu, comuna Chiajna.

 

Să oferim familiei dragostea pentru divinitate

Asta înseamnă că, pe lângă datoriile morale, psiho-afective, financiare și materiale pe care le avem față de cei dragi inimii noastre, avem și o datorie spirituală. Trebuie să ne înconjurăm de dragostea și devotamentul pentru Dumnezeu, pe care să le oferim, să le sădim și în sufletul  soților, soțiilor și copiilor noștri. Să nu uităm că familia ne este dată spre a o încredința puterii divine, nicidecum să o condamnăm veșnic. Să fim buni, iubitori, iertători, jertfitori, disciplinați, atenți la nevoile lor și să le purtăm de grijă așa cum și Tatăl nostru se îngrijește de noi. Să-i ajutăm să-l caute pe Dumnezeu și să le călăuzim pașii spre marea slavă a Sa. Și mai ales, să nu încetăm să ne rugăm pentru sănătatea, binele și protecția lor și a căminului nostru.

Cum să ne rugăm pentru cei dragi inimii noastre?

Cu tărie și din adâncul sufletului. Dumnezeu așteaptă să venim  înaintea Sa cu rugăciunile noastre fierbinți. Preoții ne prezintă rugăciunea ca fiind calea noastră de comunicare și începutul relației cu divinitatea. Acesta este secretul vieții împlinite. Să ne rugăm pentru binele celor apropiați și să-i învățăm și pe ei să se roage și în momente de bucurie și de tristețe, și la bine, și la rău. Chiar și în cele mai dificile situații, în urma dorințelor împărtășite Domnului, rămâne viața întregii familii schimbată complet. În loc de boală, tristețe și neajunsuri, ne bucurăm de sănătate, bună dispoziție și toate cele ce ne asigură ziua de mâine.

 

Chiar ne ascultă Dumnezeu dorințele
și ni le împlinește?

Da, negreșit. Dacă le rostim din adâncul inimii și cu o credință puternică, El ne va oferi tot ce-I cerem. Pentru că suntem fii Lui și ne iubește nespus, pune la loc de cinste tot ceea ce ne ușurează și ne înfrumusețează viața. Trebuie doar să cerem ca să ni se dea. ”Căutați și veți găsi/ Bateți, și vi se va deschide. Căci orișicine cere, capătă/ Cine caută, găsește/ Și celui ce bate, i se deschide. / Cine este omul acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră?/ Sau, dacă-i cere un pește, să-i dea un șarpe?/ Deci, dacă voi, cari sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru, care este în Ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!” (Matei 7:7-11).

 

Rugăciune pentru protecția familiei

Doamne, Dumnezeule!

Familia pe care o am este un dar al bunătății Tale.

Tu ai făcut a se naște în mine simțământul care o face scumpă inimii mele,

Ție îți închin soțul/soția și copilul meu, Doamne!

Binevoiește a le fi lor Părinte.

Eu sunt un neputincios muritor

Și fără de ajutorul Tău, nu pot face nimic.

Tu, Cel ce dai hrană păsărilor cerului,

Cel ce păzești floarea ce răsare în mijlocul stâncilor,

Părinte a toată lumea,

Binevoiește a îngriji și de membrii familiei mele,

Ca să poată fi fericiți și în viața aceasta,

Și în cea viitoare.

Ajută-mi să sădesc în ei toată bunătatea mea, 

Să-i înțeleg și să-i povățuiesc cu înțelepciune și armonie.

O, cât sunt de vinovat în fața Ta și a lor!

În loc să Te mărturisesc prin faptele mele,

Am făcut împotrivă.

Îndreptează-mă pe mine, păcătosul,

Doamne, să duc o viață curată,

Ca să-mi pot îndrepta familia pe calea poruncilor Tale.

Să vină pacea Ta peste casa noastră,

Să vină peste noi mila Ta,

Ca să sporim în fapte bune și în tot ce e bine plăcut Ție.

Ca să petrecem cealaltă vreme a vieții noastre în pocăință

Și să dobândim în această viață darul Tău,

Iar în cealaltă, bucuria veșnică.

 

Amin!