Uniforma a atras întotdeauna privirile şi persoana care o poartă a fost, este şi va fi mereu privită cu alţi ochi, uneori cu respect, uneori cu admiraţie şi alteori chiar şi cu teamă. Perspectiva unei cariere în uniformă este tentantă, mai ales prin siguranţa locului de muncă ce nu este supus fluctuaţiei pieţii muncii, ca în alte domenii. Desigur, în spatele uniformei se adună mult studiu, multe exerciţii fizice, însă cei care au ajuns să poarte uniforma spun că merită efortul.

Odată cu apropierea sfârşitului de an şcolar, elevii claselor a XII‑a, sunt cuprinşi de febra examenului de bacalaureat, fără ca unii dintre ei să se gândească ce carieră vor urma, după absolvirea acestui important examen din viaţa lor.

Venind în sprijinul acestora, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov a desfăşurat, în perioada 20 aprilie – 11 mai a.c., prin col. Urecheatu Gheorghe şi mr. Grigore George, activităţi de recrutare a viitorilor absolvenţi, la următoarele licee: Liceul Tehnologic „Vintilă Brătianu”, Dragomireşti – Vale; Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”, Roşu – Chiajna; Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu”, Buftea, Liceul Tehnologic „Barbu Ştirbey”, Buftea, Liceul Teoretic „Ioan Petruş”, Otopeni, Liceul Teoretic „Horia Hulubei”, Măgurele, Liceul Teoretic „Radu Popescu”, Popeşti – Leordeni. La această activitate au participat un număr de aproximativ 300 de elevi, cărora le-au fost prezentate condiţiile de înscriere în instituţiile de învăţământ militar ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale altor instituţii militare, sesiunea de admitere 2015, astfel:

Pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne:

1. Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie: – specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, arma Jandarmi, învăţământ zi – 50 locuri, din care – 45 locuri pentru învăţământul cu frecvenţă, bărbaţi şi femei, fără discriminare, 2 locuri pentru cetăţenii de etnie rromă, 2 locuri pentru cetăţenii de etnie maghiară, 1 loc pentru alte minorităţi; – specializarea „Drept”, învăţământ de zi – 10 locuri;

2. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, învăţământ de zi –125 locuri;

3. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş”, Fălticeni, învăţământ de zi –125 de locuri;

4. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu”, Boldeşti, învăţământ de zi – Jandarmeria Română are alocat un număr de 5 locuri – maistru militar auto.

Admitere 2015 pen­tru instituțiile Ministerului Apărării Naţionale

Totodată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere 2015, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pe locurile M.A.I., după cum urmează:

5. Academia Tehnică Militară Bucureşti – 72 locuri alocate M.A.I. din care: 4 locuri la specialitatea Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului, 1 loc la specialitatea Topogeodezie şi automatizarea asigurării geodeziei, 3 locuri la specialitatea Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare, 6 locuri la specialitatea Blindate, automobile şi tractoare, 7 locuri la specialitatea Construcţii şi fortificaţii, 7 locuri la specialitatea Echipamente şi sisteme electronice militare, 17 locuri la specialitatea Transmisiuni, 27 locuri la specialitatea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională;

6. Academia Forţelor Terestre “ Nicolae Bălcescu”, Sibiu – 45 locuri alocate M.A.I. din care: 10 locuri pentru domeniul Managementul sistemelor de comunicaţii militare – specialitatea comunicaţii şi informatică, 29 locuri pentru domeniul Management economico – financiar – specialitatea Finanţe-Contabilitate şi 6 locuri pentru domeniul Administraţie publică – specialitatea Intendenţă);

7. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti – 38 locuri alocate M.A.I., din care: 5 locuri la specialitatea Armanent şi instalaţii de lansare, 11 locuri la specialitatea Tehnică de comunicaţii, 21 locuri la specialitatea Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii, 1 loc la specialitatea Construcţii. În urma acestei activităţi, un număr 60 elevi și-au manifestat intenţia de a urma o carieră militară, prin înscrierea la concursul de admitere organizat de instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne. 

Important pentru reușită!

Cererile de participare/fişele de înscriere pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior (ale M.A.I; M.Ap.N.; S.R.I.) se depun la sediul IJJ Ilfov, până pe data 29 mai 2015, iar pentru şcolile postliceale ale M.A.I., până pe data de 07 august 2015.  Concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I. se desfăşoară, potrivit calendarului admiterii stabilit pentru fiecare facultate, în perioada 19 iulie – 02 august 2015, iar susţinerea concursului de admitere la şcolile postliceale ale M.A.I. se desfăşoară în perioada 05 – 13 septembrie 2015, conform graficelor stabilite de către unităţile de învăţământ. Etapele de desfăşurare a probelor de concurs pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. pe locurile M.A.I., sunt afişate pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ. 

 

Condiții de admitere

La concursurile de admitere pot participa băieţi și fete care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele  condiţii:

1. Să aibă cetăţenia română, și domiciliul în România;

2. Să cunoască limba română, scris și vorbit;

3. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

4. Să fie declarate “apt” din punct de vedere medical, fizic și psihic;

5. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, în cursul anului în care participă la concurs;

6. Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

7. Să nu aibă antecedente penale, sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

8. Să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

9. Să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;

10. Să fi obţinut la purtare, pe durata studiilor liceale, media generală de minimum 8 (opt);

11. Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

12. Să aibă înălţimea de minimum 1,65 m, bărbaţii și 1,60 m, femeile.

 

Informaţii suplimentare despre înscriere, condiţii de participare și întocmirea dosarelor de candidat se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov, cu sediul în București, sector 6, strada Intrarea Liniei nr. 2-4, sau la telefon 021/760.32.55 interior 18614 sau 18630 sau www.jandarmeriailfov.ro la secţiunea anunţuri.