Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea For­ţei de Muncă Ilfov reamintește celor interesaţi care este condiția de bază pentru obţinerea indemnizaţiei de somaj – şi anume, stagiul minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni de dinaintea înregistrării cererii.

Pot beneficia de ajutorul de şomaj, conform legii – cei cărora le-au încetat raporturile de muncă/serviciu din motive ce nu le pot fi reproşate; persoanele care au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă; care au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care ulterior au redobândit capacitatea de muncă şi n-au reuşit să se angajeze; cărora le-au încetat raporturile de muncă/serviciu, din motive ce nu le pot fi reproşate, în perioada în care acestea erau suspendate; în cazul cărora reintegrarea în muncă (prin hotărâre judecătorească definitivă) nu mai este posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora; absolvenţii instituţiilor de învăţământ (care au cel puţin 16 ani) care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire n‑au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap (care au cel puţin 16 ani) care n-au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

 

Indemnizaţia de şomaj mai este accesibilă, în acelaşi timp, şi pentru persoanele cărora le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator (din motive neimputabile lor), cărora le‑a încetat mandatul pentru care au fost numiţi/aleşi (dacă anterior n-au fost angajaţi sau dacă reluarea activităţii este imposibilă din cauza încetării activităţii angajatorului) sau cărora le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic pentru care s-a datorat contribuţia pentru şomaj.