Cu siguranţă nu te poţi numi creştin dacă nu săvârşeşti semnul Sfintei Cruci. Acesta este Semnul Fiului Omului despre care se vorbeşte şi în cartea Apocalipsei. Însuşi Apostolul Pavel ne prezintă Crucea Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos astfel: „Cuvântul Crucii, pentru noi, cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu». 

Când şi cum te ajută închinarea? 

Aşadar, Sfânta Cruce este legată de creştinism, reprezentând simbolul creş­tinătăţii, al ortodoxismului. El este semnul biruinţei şi al mântuirii. Când e nevoie să săvârşeşti acest semn divin? De fiecare dată când începi şi termini de spus o rugăciune, când vii sau pleci la drum, când te aşezi şi te ridici de la masă, când eşti bolnav, când intri sau ieşi din biserică, ceri ajutorul lui Dumnezeu, ţi-e frică. Orice mişcare ai face trebuie să fie precedată de semnul Sfintei Cruci. În plus, atunci când îţi faci semnul Crucii e bine să rosteşti: „Îngrădeşte-mă, acoperă-mă şi mă păzeşte Doamne, cu puterea Cinstitei şi de Viaţă dătătoarei Crucii Tale, depărtând de la mine tot răul. Amin!” sau pur şi simplu: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!”. Dacă se întâmplă ca cineva din preajma ta să intervină şi să te întrerupă cu tot felul de întrebări necuviincioase, nu te lăsa învrăjbit. Explică-i persoanei respective că săvârşind acest semn, te cureţi de toată întinăciunea.  Prin cuvinte îţi mărturiseşti credinţa în Sfânta Treime, iar prin semnul propriu-zis, mântuirea primită în dar de la Iisus Hristos, cel ce s-a răstignit pe cruce, a pătimit, s-a îngropat şi a Înviat. „Treimea şi crucea luminează orizontul vieţii creştine”, spun sfinţii părinţi.   

Execută corect semnul biruinţei şi capeţi mântuirea!  

Este de o importanţă majoră modul în care săvârşeşti semnul Sfintei Cruci. Primeşti mântuire numai dacă execuţi corect acest semn, nu în bătaie de joc. Semnul Sfintei Cruci făcut incorect îţi va aduce osândirea. Cum să-l execuţi ca să-l poţi folosi ca armă de luptă contra diavolului? 

 uneşte primele trei degete de la mâna dreaptă în una, iar cele două mici strânge-le în palmă – cele trei degete mari adunate în una, simbolizează Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. Celelalte două degete simbolizează două firi a Domnului nostru Iisus Hristos, adică, Dumnezeu adevărat şi om adevărat 

 du degetele la frun­­te, apoi jos, la bu­rtă (la buric), ridică mâna şi du-o la dreapta, apoi la stânga, rostind: „În numele Tatălui (la frunte), şi al Fiului (la burtă), şi al Sfântului (la dreapta) Duh (la stânga). Amin!” 

Protejează-te în momentele de cumpănă  

Scrierile bisericeşti ne prezintă anumite obiecte de cult cum ar fi, cărţi cu cuprins religios, lemn din Crucea Domnului, medalioane cu Crucea şi cu monograma lui Hristos etc., ca fiind adevărate surse de protecţie şi ajutor pentru creştini. În orice moment al vieţii, la bine şi la rău, să porţi asupra ta unul dintre aceste obiecte sfinte. Poartă-le cu încrederea că prin ele, Dumnezeu îţi uşurează suferinţa şi îţi dă putere să mergi mai departe când îţi este mai greu în viaţă. 

Rugăciunile Crucii 

Doamne, Atotputernic, care ai suferit pentru păcatele mele, vino întru ajutorul meu.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos, îndepărtează de la mine orice armă tăioasă.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos, revarsă asupra mea tot binele.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos, îndepărtează de la mine tot răul.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos, fă să ajung pe calea mântuirii.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos, îndepărtează de la mine frica morții.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos, păzește-mă de orice vătămare trupească.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos, fii întreaga mea nădejde.

Doamne, Atotputernic fă-mă să Te ador.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos, fă ca duhul rău să fugă de la mine în vecii vecilor, 

Amin! 

Să învie Dumnezeu şi să risipească vrăjmaşii Lui, 

Să fugă de la faţa Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul.

Să piară cum piere fumul, 

Cum se topeşte ceara de la faţa focului, 

Aşa să piară diavolii de la faţa celor ce-L iubesc pe Dumnezeu 

Şi se însemnează cu semnul crucii şi zic cu veselie: 

Bucură-te, prea cinstită şi de viaţă purtătoare Crucea Domnului, 

Care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce s-a răstignit pe tine, 

A Domnului nostru Iisus Hristos, 

Şi S-a pogorât la iad şi a călcat puterea diavolului, 

Şi te-a dăruit nouă pe tine cinstită Crucea sa, 

Spre alungarea a tot pizmaşului. 

O! preacinstită şi viaţă purtătoare Crucea Domnului, 

Ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, 

Născătoare de Dumnezeu, şi cu toţi Sfinţii în veci. 

Amin!