Să învăţăm lecţia începutului continuu! Natura o face în fiecare an

Între 15 martie-15 aprilie, silvicultorii din Ilfov oferă programe ample şi susțin eforturi materiale pentru împăduriri. 

Locul

Deschiderea oficială a „Lunii plantării arborilor” s-a petrecut pe Şantierul Gâscănoaia, la Balta Neagră, întins pe 2,9 ha, din Ocolul Silvic Snagov – subunitate a Direcţiei Silvice Ilfov, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor „Romsilva”. Zona, aflată pe raza comunei Gruiu este mărginită la nord-est de râul Ialomiţa, și de o parte a lacului Căldăruşani. 

Oamenii

Câţiva oaspeţi oficiali, alături de gazde, reprezentanţi ai unor asociaţii de silvicultori şi organizaţii nonguvernamentale, federaţii pentru apărarea pădurilor, pensionari silvici, oameni de presă  au venit acolo să marcheze momentul simbolic al iniţiativei plantărilor forestiere, de refacere a unui echilibru ecologic precar.  

Unii știu unde e inima pădurii

 Lucia Ana Varga – ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură: „Voi planta astăzi câţiva puieţi de stejar. Sper să o facă din ce în ce mai mulţi oameni şi când vor tăia un arbore să se gândească de trei ori dacă decizia lor e justă. Aerul curat pe care îl dă pădurea de la Snagov ajunge sigur şi la Bucureşti. Vom avea campanii în toată ţara, voi încerca să fiu în cât mai multe locuri. Viaţa, fie a noastră, fie a copacului este darul cel mai important şi trebuie preţuită”. 

 Adam Crăciunescu, director general „Romsilva”: „Doamnă ministru, mă bucur că aţi venit. Astăzi e o zi importantă nu numai aici, în Ilfov. Primăvara asta împădurim peste 3 700 ha. Invităm toate unităţile administrative din ţară, care au terenuri şi vor să le împădurească, să ia legătura cu noi. Am pregătit peste 1 milion de puieţi, pentru sponsorizări. Iar la vânzare putem pune la dispoziţie alte 3-4 milioane”.

 Ion Samoilă, primar Gruiu: „Chiar acum vorbeam cu o consăteancă, Adriana Frăteanu că aş vrea, cu ajutorul Ocolului Silvic să plantăm perdele forestiere de salcâmi, lângă calea ferată, acolo unde se aruncă gunoaie. Şi anul trecut am plantat stejari. Acum, beţigaşele acelea fragile de puieţi au dat muguri. Trebuie să ne recuperăm pădurile pierdute”. 

 Dumitru Voicu, director Direcţia Silvică Ilfov: „Am moştenit vechii Codri ai Vlăsiei. Avem în componenţă trei Ocoale Silvice: Brăneşti, Bucureşti şi Snagov. Gestionăm o suprafaţă de 19 551 ha proprietate publică a statului, 3 722 ha terenuri forestiere proprietate privată, din care 2 400 ha pădure privată, cu contracte de prestări servicii. Interesul nostru este să păstrăm pădurea pe care am moştenit-o şi stejarul, aflat acum în mare dificultate”.  

 Liliana Badea, şef Ocol Silvic Snagov: «Mulţumim că aţi venit la “Luna plantării arborilor”. Aici, la Gâscănoaia, formula de împădurire adoptată este de 60% stejar, 20% frasin plus tei, 20% măr şi corcoduş. Azi, vom planta puieţi la 2 m distanţă între rânduri şi la 0,75 m distanţă între ei. Asta, pentru o bună întreţinere mecanizată pe toată durata de vegetaţie şi o densitate optimă».

Expoziție internațională de grafică satirică  „Planeta verde” 

„Orice lucru serios poate fi caricaturizat. Dacă nu poate fi caricaturizat, nu e serios”, afirmă cu umor sec Cristi Topan, colegul nostru de redacție, ale cărui interpretări acide ale actualității le aflați la fiecare apariție a acestui ziar. 

Expoziția de grafică satirică – prezentă la deschiderea „Lunii plantării arborilor” – a fost organizată de el, în numele „Uniunii Caricaturiștilor din România”, afiliată la „Federation of Cartoonists Organisations”, cea mai mare confederație din lume a autorilor acestui gen publicistic. 

Ea a cuprins 60 de lucrări, semnate de caricaturiști din 30 de țări, printre ei numărându-se personalități marcante, precum: academicianul rus Mihail Zlatkovsky,  Paolo Dalponte din Italia și Clive Collins, secretarul general al clubului caricaturiștilor britanici, frate al cunoscutului muzician, Phil Collins.

Dumitru Voicu, directorul Direcției Silvice Ilfov, Adam Crăciunescu, director general Romsilva, Lucia Ana Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură și Ion Samoilă, primarul comunei Gruiu

 


Foto: Iulian Dragomir