Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov (ADRBI) a organizat, în colaborare cu Centrul InfoEuropa, un seminar de promovare a rezultatelor implementării Regio. Suma orientativă pentru finanţare în regiunea Bucureşti – Ilfov este de 1,5 miliarde de lei.

Centre urbane moderne

Pentru DMI 1, „Planuri integrate de dezvoltare urbană” – sub-domeniul “Centre Urbane” – alocarea a fost de 507,3 milioane de lei şi s-au depus 66 de proiecte, reprezentând 874,8 milioane de lei. Dintre acestea au fost contractate 32 (20 în Ilfov). Au fost finalizate 4 (toate în sectorul 2 al Capitalei), iar 28 sunt în lucru. Pentru Ilfov, câteva lucrări sunt derulate în oraşul Chitila (regenerare infrastructură rutieră şi edilitară, dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, creare parc tineret, supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii), în Bragadiru (modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi aferente zonelor de locuinţe, dar şi a parcului din oraş), în Pantelimon (dezvoltare şi modernizare sistem de iluminat public şi supraveghere video pentru combaterea infracţionalităţii), în oraşul Bragadiru (de asemenea, supraveghere video), dar şi în Voluntari (modernizare drumuri, modernizare peisagistică şi arhitecturală spaţii verzi, amenajare parc de interes public în Pipera, sistem video).

Servicii de sănătate europene

Domeniului 3.1, „Reabilitarea, modernizarea, echiparea serviciilor de sănătate” i s-au alocat 70,6 milioane de lei, pentru aceste fonduri depunându-se 3 proiecte care însumează 93,5 milioane de lei. Au fost contractate 2 proiecte, unul dintre ele în judeţul Ilfov. Este vorba despre reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, beneficiar fiind Consiliul Judeţean Ilfov, valoarea totală a proiectului ridicându-se la aproape 88 de milioane de lei, grantul solicitat fiind de aproape 69 de milioane de lei.

Infrastructura serviciilor sociale, refăcută

DMI 3.2 adună proiecte destinate reabilitării, modernizării, dezvoltării şi echipării infrastructurii serviciilor sociale, alocarea domeniului fiind de 36,3 milioane de lei. Au fost depuse 34 de proiecte şi s-au contractat 13, însumând 34.603.962,89 de lei. 8 dintre acestea aparţin Ilfovului – “Cancerul, prioritate absolută – dezvolta­rea unui sistem real de ser­vicii sociale”, Centrul de Îngrijiri Paliative Fundaţia Sf. Irina, Voluntari, “Reabi­li­tare, modernizare, dez­vol­tare, extindere şi echi­pare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani”, “Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centrul Maternal Săftica”, “Reabilitare, modernizare, dezvol­tare şi echipare Centrul de Plasament 6 Voluntari”, “Rea­bilitare, moder­ni­za­re, dez­voltare şi echi­pare Centrul de Plasament 5 Periş”, “Reabilitare, mo­dernizare, dezvoltare, extindere şi echipare infrastructură socială la Centrul Medico-Social Domneşti”, “Creşterea calităţii şi numărului serviciilor sociale oferite de Direcţia de asistenţă socială Voluntari”, “Modernizare şi com­partimentare mansardă în Centrul de recuperare şi tratament pentru persoane cu dizabilităţi Don Orione”, Voluntari.

Baze operaţionale pentru situaţii de urgenţă

Pentru DMI 3.3, „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, s-au alocat 36,3 milioane de lei, iar din cele 2 proiecte depuse, s-a contractat unul singur, în Ilfov. Este vorba de proiectul privind “Dezvoltarea şi dotarea serviciilor profesioniste pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Bucureşti – Ilfov”, cu beneficiar Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bu­cureşti – Ilfov. Valoarea totală a proiectului, deja finalizat, a fost de 45.556.649,15 lei, iar grantul solicitat s-a ridicat la aproape 38 de milioane de lei.

Reţea educaţională echipată cu bani europeni

DMI 3.4 se referă la reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale, iar alocarea financiară este de aproape 104 milioane de lei. S-au depus 37 de proiecte şi au fost contractate 8, din care 6 în Ilfov – “Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Grup Şcolar Dumitru Dumitrescu”, Buftea, “Construcţie, extindere, consilidare şi modernizare clădiri campus pentru Grupul Şcolar Vintilă Brătianu”, Dra­gomireşti Vale, “Extindere Liceu Alexandru Ro­setti”, Vidra, “Consilitare, reabilitare, extindere şi dotare Şcoala nr.1”, Dascălu, “Dezvoltare, modernizare şi dotare Şcoala nr.1”, Cernica, “Extindere şi reamenajare clădire liceu, clădire internat, sala de sport, amenajare curte Liceul Mihail Kogălniceanu”, Snagov.

Sprijin pentru mediu de afaceri

Pentru DMI 4.1, „Dez­voltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”, s-au alocat 127,6 milioane de lei, iar DMI 4.3 Sprijinirea Dez­voltării Microîntreprinderilor a primit 83,2 milioane de lei. Pentru acesta din urmă s-au depus 487 proiecte şi s-au contractat 188, însă doar 8 din Ilfov. 23 dintre proiecte au fost reziliate, 110 finalizate, iar 8 proiecte sunt în implementare.

Axa 5, fără accesare

Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, DMI 5.1 a primit 80,8 milioane de lei. S-au depus 11 proiecte şi s-au contractat 6. Din păcate, niciunul din Ilfov. Şi nu în ultimul rând, pentru DMI 5.2, „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism” – s-au alocat 137,4 milioane de lei. Au fost depuse 9 proiecte, însumând aproape 187 de milioane de lei, au fost contractate 4 şi, din păcate, din nou, niciunul din Ilfov.

Direcţii de investiţii – Axe Regio

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de cre1. Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere,

2. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale și locale,

3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,

4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local,

5. Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului.Fiecare axă cuprinde mai multe domenii majore de interes (DMI).

Drumuri refăcute

Pentru DMI 2.1, Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale – alocarea financiară a fost de 319,7 milioane de lei şi s-au depus 40 de proiecte. Au fost contractate 17 (16 în Ilfov), 12 fiind deja finalizate, iar 5 în implementare. Toate cele 12 proiecte finalizate sunt din Ilfov – modernizare sistem rutier DJ 100, tronson VI, Brăneşti – limita de judeţ Călăraşi, modernizare sistem rutier DJ 301B, DN3 – Mănăstirea Pasărea – Cozieni, modernizare sistem rutier DJ 101, DN 1 – Buftea, modernizare sistem rutier DJ 100, tronson V, Găneasa – Brăneşti şi tronson IV, Afumaţi – Găneasa, modernizare infrastructură rutieră în oraşul Chitila, modernizare sistem rutier DJ 101B, DN1 – Snagov – Gruiu, modernizare sistem rutier pe DJ200, Centura Ştefăneşti – Dascălu – Grădiştea, modernizare sistem rutier DJ 101C, DN 1 – Căldăruşani, modernizare sistem rutier DJ 301, Pantelimon (DN3) – Cernica – Tanganu, modernizare sistem rutier DJ 602, Centură – Domneşti şi modernizare sistem rutier DJ 401D, Dărăşti – 1 Decembrie.

Lungimea drumurilor judeţene reabilitate/modernizate ajunge la 33,59 km, iar a străzilor orăşeneşti reabilitate/modernizate, la 9,16 km.