Toţi şefii instituţiilor care urmează să fie cuprinse în procesul de descentralizare urmează să fie eliberaţi din funcţie până la 1 ianuarie 2014, iar după aceasta dată urmează să aibă loc noi concursuri pentru şefia direcţiilor judeţene.

Prevederea este cuprinsă în proiectul legii descentralizării, pentru care guvernul Ponta urmează să-şi asume răspunderea luna aceasta. Practic, şefii deconcentratelor urmează să fie eliberaţi din funcţie, ei urmând ulterior să fie reconfirmaţi de consiliile judeţene sau să îşi piardă funcţia. Şefii din teritoriu susţin că vor organiza concursuri pentru toate aceste funcţii, dar că toţi sunt obligaţi să îşi depună mandatul.

La finalul proiectului de descentralizare, elaborat de vicepremierul Liviu Dragnea, apa­re următorul paragraf: „începând cu data de 1 ianuarie 2014, conducătorii structurilor care fac obiectul procesului de descentralizare, potrivit prezentei legi, precum şi adjuncţii acestora se eliberează din funcţie”. Până la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacantate, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, respectiv primarii care au preluat structuri în cadrul procesului de descentralizare numesc temporar conducătorii. Ulterior, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, autorităţile administraţiei publice locale aprobă prin hotărâre structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale structurilor preluate. „În termen de 30 de zile de la data reorganizării, preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti şi primarii unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale întreprind demersurile prevăzute de lege în vederea ocupării posturilor de conducere”, se arată în documentul citat.

Imobilele transferate îşi schimbă destinaţia cu avizul ministerelor

Și tot proiectul privind descentralizarea, iniţiat de vicepremierul Liviu Dragnea, prevede posibilitatea ca activele transferate autorităţilor locale să-şi poată schimba destinaţia doar cu avizul ministerelor de resort, dar şi după o investiţie „similară”, realizată la nivelul unităţii administrative. Bunurile imobile care ar urma să fie transferate autorităţilor locale, potrivit proiectului privind descentralizarea, trebuie să-şi păstreze destinaţia pe care au avut-o anterior transferului.

Cu toate acestea, proiectul de act normativ instituie o excepţie în cazul schimbării destinaţiei acestor imobile, respectiv aceea că, „în cazuri temeinic justificate, autorităţile administraţiei publice locale pot schimba destinaţia bunurilor imobile numai cu avizul conform al ministerului de resort şi numai după ce au realizat o investiţie similară pe raza unităţii administrativ-teritoriale”.

De asemenea, proiectul de lege stabileşte că bunurile care se află în proprietatea publică a statului şi supuse procesului de descentralizare vor fi trecute în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale (UAT), printr-o excepţie de la Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică. În mod similar, prin excepţie de la prevederile Codului civil, bunurile proprietate privată a statului, care fac obiectul descentralizării, potrivit prezentei legi, trec în domeniul privat al UAT-urilor. În plus, este oferită UAT-urilor posibilitatea de a-şi transfera, în limitele judeţului din care fac parte, dreptul de proprietate sau de administrare asupra bunurilor aflate în domeniul public sau privat. Potrivit prevederilor din Codul civil, bunurile aflate în domeniul privat şi în proprietatea autorităţilor locale pot fi înstrăinate de către acestea.

Totodată, Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică stabileşte posibilitatea ca bunurile aflate în proprietatea publică a unei autorităţi locale să poată fi transferate în domeniul privat, prin votul consiliului judeţean, consiliului local sau al consiliului general al municipiului Bucureşti.