Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov şi-a făcut evaluarea

Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov și-a evaluat activitatea și a prezentat rezultatele obținute de instituție, de-a lungul anului trecut, în fața membrilor Colegiului prefectural Ilfov, în cadrul reuniunii din 25 februarie a.c.

”În 2013, IJJ Ilfov şi-a concentrat activitatea pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, în paralel cu o reformă internă marcată de procese cu impact pe termen lung pentru o instituţie profesionistă, sub dezideratul optimizare/eficientizare – consolidare – adaptare continuă”, a subliniat, încă de la începutul prezentării, col. Bogdan Enescu, inspector șef IJJ Ilfov.

În continuare, acesta a făcut referire la faptul că, de la reînfiinţarea județului și până în prezent, Ilfovul a înregistrat importante modificări ale structurii administrativ-teritoriale şi o dinamică foarte accentuată a tuturor indicatorilor socio-economici şi demografici de referinţă, incomparabilă cu nici unul dintre judeţele limitrofe. Spre exemplu, au fost înfiinţate şapte oraşe și o comună; den­sitatea populaţiei a crescut și, la fel, populaţia stabilă – de la 277.476 de persoane în 1996 la 334.475 de persoane în 2011. Dar, în prezent, în mod real, potrivit IJJ Ilfov, numărul populaţiei stabile şi al celor care locuiesc şi îşi desfăşoară activitatea în Ilfov depăşește sensibil 500.000 de persoane, fapt care, în mod evident, îşi pune amprenta şi asupra vieţii sociale şi economice a judeţului, a calităţii serviciilor şi implicit asupra activităţii structurilor din domeniul ordinii şi siguranţei publice. A crescut, de asemenea, numărul de imobile cu destinaţia de locuinţă, suprafaţa intravilană a judeţului, dar și activitatea economică. 

Toate acestea, dar și influența crizei economice, au dus și la diversificarea activităţii infracţionale. Asistăm la o „profesionalizare şi înaltă calificare” a infractorilor, mai ales în domeniul economic, la o mobilitate sporită şi posibilităţi multiple de comunicare oferite acestora. Au fost, de asemenea, repatriate anumite grupuri infracţionale, a crescut caracterul organizat al activităţii infracţionale, caracterul transfrontalier al acesteia, dar și percepţia şi încrederea relativ scăzute ale populaţiei în autoritatea statului.

Greutăți și lipsuri

Existenţa în organiza­rea Inspectoratului a doar două structuri de ordine şi siguranţă publică, respectiv Detaşamentul 1 Jandarmi Mobil şi Sec­ţia A.I.H.C (Aeroportul Internațional ”Henri Coandă”), creează jandarmilor ilfoveni mari greutăţi în gestionarea cu eficacitate a situaţiei operative, de cele mai multe ori aceștia fiind constrânşi de a solicita sprijinul altor structuri ale Jandarmeriei Române, ceea ce determină cheltuieli suplimentare generate de deplasarea acestor structuri în zona de competenţă a Ilfovului şi timpi operativi crescuţi pentru intervenţie.

Apoi, așa cum arătam mai sus, vechimea în exploatare a autovehiculelor şi gradul de dotare insuficient cu mijloace de transport afectează mobilitatea efectivelor unităţii prin creşterea timpului de reacţie şi intervenţie în zona de competenţă.

Nu trebuie omisă nici dotarea insuficientă cu muniţie cu efect special pentru intervenţie şi misiuni (muniţie calibru 38 mm cu efect fumigen-lacrimogen, muniţie calibru 12 mm cu bile şi muniţie calibru 7,65 mm), situaţie care generează, potrivit raportului prezentat de IJJ Ilfov, riscuri pe timpul îndeplinirii misiunilor, precum şi pentru protecţia personalului propriu.

În fine, reducerea suc­­cesivă a personalului din structurile de suport, respectiv desfiinţarea totală a unor asemenea structuri, a determinat creşterea timpului de imobilizare a tehnicii şi mijloacelor defecte şi chiar imposibilitatea remedierii defecţiunilor.

În aceste condiții, se poate spune că, rezultatele bune obţinute de IJJ Ilfov în 2013 se datorează managementului eficient al resurselor, proces prin care, în condițiile desfăşurării unor activităţi riguros planificate, de optimizare organizatorică pe fondul greutăților prezentate şi a unei austerităţi bugetare prelungite, s-a reuşit menţinerea la un nivel corespunzător a capabilităţilor acţionale.

Dinamica infracţionalității

În 2013 au avut loc, pe raza judeţului, 6.973 de evenimente, cu 14,3% mai multe decât în 2012, 2.746 dintre acestea fiind comise de către persoane necunoscute. Combaterea fenomenului infracțional și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, a proprietății publice și a celei private s-au materializat prin misiuni și acțiuni independente ale Inspectoratului, dar și în cooperare cu alte instituții abilitate – Poliția județeană, Poliția Transporturi, Garda Financiară, Inspectoratul Teritorial de Muncă, ORDA, Enel, Autoritatea Rutieră, Garda de Mediu, Agenția Națională Antidrog etc.

Analizând comparativ anul 2013, cu 2012, în ceea ce privește misiunile de asigurare a ordinii publice, s-a constatat că numărul acestora a crescut cu aproximativ 25%, acest lucru fiind explicat prin faptul că, la nivelul judeţului există 2 echipe de fotbal de Liga I, 2 echipe de Liga a II a, 13 echipe de Liga a III a, bazele F.R.F. din localităţile Mogoșoaia și Buftea, unde se desfășoară partide de fotbal amicale sau de campionat intern sau internaţional la categoria tineret și juniori și 2 săli polivalente, în Chiajna, respectiv Dobroiești, unde desfășoară partide de baschet și volei echipele de seniori ale cluburilor Steaua București (baschet) și Dinamo București (volei).

În ceea ce privește de menți­nerea ordinii publice, numărul misiunilor executate în 2013 a crescut cu aproximativ 27% faţă de 2012. Iar în ceea ce privește misiunile de intervenţie, și numărul acestora a crescut în 2013 cu aproximativ 95% faţă de 2012, deși mobilitatea efec­­tivelor Inspectoratului este destul de redusă din cauza mijloacelor auto învechite.

Paza și protecţia instituţională din competenţă au fost, de asemenea, asigurate de IJJ Ilfov, la obiective destul de sensibile din punct de vedere operativ, aspect ce a necesitat vigilenţă crescută și o permanentă conlucrare cu beneficiarii.

Și nu în ultimul rând, comparând numărul misiunilor de intervenţie și protecţie pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești, sprijinirea organelor judiciare și asigurarea celerităţii actului de justiţie, derulate în 2013, cu 2012, s-a constatat și în acest caz o creștere de 265%.