APDRP anunță o sesiune de depunere de proiecte pentru fermele de familie pe Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”. Sesiunea va fi deschisă din 25 iunie, până pe 31 iulie.  Măsura dă o șansă micilor ferme de familie să se dezvolte și să producă mai mult pentru piaţă.

În cadrul sesiunii, pentru care sunt alocate 50 milioane euro, vor fi finanţate aproximativ 1.000 de ferme de familie, cu o valoare maximă eligibilă a proiectului de 125.000 euro, din care până la 50.000 euro sprijin nerambursabil prin PNDR. Fondurile disponibile pentru această sesiune a Măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se acordă distinct, astfel: 16 milioane euro pentru sectorul vegetal; 24 milioane euro pentru sectorul zootehnic; 10 milioane euro pentru beneficiarii Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” care au semnat decizia de finanţare.

Depunerea proiecte­lor se va face la sediile OJPDRP, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate și eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri. Procedura de selecţie va fi afișată pe site-urile www.apdrp.ro, www.madr.ro și la fiecare CRPDRP și OJPDRP. 

În această sesiune pot depune proiecte deținătorii de ferme de familie, persoane fizice sau juridice, a căror exploatație are o dimensiune economică între 2 – 50 UDE și care este înregistrată în Registrul unic de identificare/Registrul agricol.

 Persoanele fizice vor fi acceptate ca potențiali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate/întreprindere individuală în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finanțare.

Angajamentul se ata­șează Cererii de Finanțare și va preciza că în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului. În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finanțare nu se va încheia.