Legislația privind fondul de microcreditare a intrat în vigoare, în urma publicării sale în Monitorul Oficial. Conform acestei legislații, statul va credita agricultorii și le va garanta împrumuturile.

Fondul va beneficia de un buget de 300 de milioane de lei și va fi pus la dispoziţia unor instituţii bancare, care vor acorda fermierilor credite pe o perioadă de până la zece ani. Prin acestă formă de sprijin, Guvernul estimează că ar putea fi înfiinţate cel puţin 1.000 de ferme de familie.

 Criterii de finanțare

Se vor acorda microcredite pentru realizarea de obiective de investiţii în domeniul agricol, neeligibile pentru finanţarea din PNDR, sau obiective de investiţii situate sub nivelul minim de finanţare din PNDR, pentru care suma maximă prevăzută este de până la 15.000 euro/beneficiar. De asemenea, vor putea beneficia de microcredite fermele de familie care primesc finanțare din PNDR, pentru asigurarea contribuţiei proprii la finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul agricol cu o valoare eligibilă de până la 125.000 € și pentru care suma maximă este de 75.000 euro/beneficiar. 

Mai mult, pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea producţiei agricole se pot obține până la maxim 25.000 euro/beneficiar. Termenul maxim de restituire a banilor este de 10 ani, iar perioada de graţie acordată este între 1 și 3 ani, în funcţie de specificul proiectului de investiţii.

Cum beneficiezi de garanții de la stat în agricultură

 Garantarea creditelor/finanțărilor vizează acordarea de garanții de până la 50% la creditele contractate de pe piața pentru achiziția de terenuri agricole. Măsura va sprijini creșterea suprafețelor exploatațiilor agricole prin încurajarea achiziției de către arendași de la proprietari, a unor terenuri de până la 1.000 de ha în proprietate/exploatație, și de către producătorii agricoli până la dimensiunea economică maximă aferentă fermei de familie.  Se va credita maximum 90% din valoarea tranzacției, diferența fiind contribuția cumpărătorului. Cu alte cuvinte pentru un teren care costă 10.000 de euro, fermierul trebuie să vină doar cu 1000 de euro.

 De asemenea, fermierii beneficiază de acordarea de garanții pentru investiții în sectorul agricol care nu sunt cofinanțate din fonduri europene. În aceste condiții garanția va acoperi maximum 80% din credit. 

Mai mult decât atât, se acordă garanții pentru toate măsurile de microcreditare (creditele pentru înființarea de microîntreprinderi), din fonduri MADR, prin înființarea unor scheme de garantare suplimentare și/sau extinderea celor existente. Garanția va acoperi maximum 80% din valoarea creditului.