Proiecte europene pentru categorii sociale defavorizate

Consiliul Județean Ilfov (CJI), alături de Consiliul Județean Călărași, Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă, Asociația ”Laboratorul de solidaritate” și Asociația ”Viitorul lor depinde de tine” au organizat, zilele trecute, un nou eveniment de promovare a câtorva dintre structurile de economie socială (SES-uri), ce vor fi înființate în cadrul proiectului ”SOCEC.NET – rețeaua economiei sociale” și relația acestora cu mediul înconjurător.

Alături de specialiști, în sală s-au aflat re­prezentanți ai primăriilor ilfovene ce susțin apariția SES-urilor din cadrul proiectului menționat, dar și cei ce vor deveni managerii respectivelor structuri de economie socială. S-a pus accentul pe modalităţile prin care poate fi promovată economia socială şi pe modul în care structurile nou înființate vor îmbunătăți procesul de incluziune socială şi vor aduce profit. Și, evident, s-a discutat despre păstrarea unui mediu curat și nepoluat.

Servicii de curățenie și întreținere a spațiilor verzi

Un exemplu este Aso­cia­ția ”Mai verde, mai curat”, SES ce va oferi servicii de curățenie și întreținere spații verzi publice și/sau private, în Clinceni. Se vor crea 8 locuri de muncă, iar problematica protecției mediului și dezvoltarea du­­rabilă în comunitate sunt absolut evidente, tocmai prin obiectul de activitate. În continuare, a fost prezentată structura de economie socială care se va ocupa de service-ul auto ce va fi înființat în Gruiu. George Ghiulea a vorbit despre cele 7 locuri de muncă nou create (dintre care 5 pentru categorii vulnerabile), iar pe parte de protecție a mediului a făcut o serie de referiri la încurajarea, pe viitor, a cumpărării autovehiculelor nepoluante, hibrid, poate înființarea, tot în viitor, a unei stații de încărcare pentru astfel de mașini, folosirea de panouri fotovoltaice, pentru a deservi unitatea de service auto, dar și recuperarea și folosirea drept combustibil, a uleiului de motor uzat. 

Fabrică de peleți, la Mogoșoaia

Și Florin Ristea, managerului unei viitoare fa­­­­brici de peleți de Mo­goșoaia a prezentat noua SES, unde 6-8 persoane – romi, provenite din familii uniparentale sau cu studii nefinalizate – vor găsi un loc de muncă. Iar pentru desfacerea produselor ce se vor fabrica aici, Consiliul Local Mogoșoaia deja a promis că va dota școala și dispensarul cu centrale cu peleți. Materia primă ce va fi folosită la realizarea acestora, fără aditivi sau alte substanțe poluante și ar putea proveni de la unele dintre celelalte SES-uri ce vor lua naștere în Ilfov. Posibili furnizori al acestei materii prime ar putea fi chiar  fabricile de jucării și mobilă,  sau chiar de la Clinceni, unde, arătam mai sus, asociația ”Mai verde, mai curat” va avea ”pe stoc” vegetale strânse după curățarea spațiilor verzi. Și, la final, dar nu cei din urmă, Ghiță Ion și Marius Biliboc – au prezentat publicului structurile pe care le vor coordona, la Vidra – o fabricuță panificație/brutărie și o alta de producție mase plastice. Zona este una extrem de sărăcă în locuri de muncă, iar cele ce se vor crea în cadrul acestor structuri de economie socială reprezintă o șansă uriașă pentru comunitatea locală.

La finalul discuţiilor, participanții au concluzionat că, un comportament responsabil, în special fa­ță de mediul înconjurător, reprezintă una dintre caracteristicile unei SES sustenabile.

Proiectul ”SOCEC.NET – rețeaua economiei sociale”, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013 și implementat în perioada septembrie 2014 – august 2015, în regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia propune înființarea a 11 structuri de economie socială și crearea a 80 de locuri de muncă, dintre care 59 pentru categorii vulnerabile.